Skip to main content

Bisnode AB - Bokslutskommuniké 2006

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2007 09:35 CET

Kraftigt förbättrat resultat med ökad integration

Januari - december 2006

* Nettoomsättningen uppgick till 3 202 (1 002) MSEK, Proforma 3 389
(3 283) MSEK
* Rörelseresultatet uppgick till 444 (161) MSEK, Proforma 466 (354)
* Resultat efter skatt uppgick till 162 (94) MSEK, Proforma 178
(151)
* Resultat per aktie uppgick till 0,80 (0,46) SEK efter skatt, eget
kapital per aktie
uppgick till 4,91 (3,58) SEK
* Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 186 (170)
MSEK,
Proforma 221 (N/A) MSEK


Oktober - december 2006

* Nettoomsättningen uppgick till 923 (754) MSEK, Proforma 923 (882)
MSEK
* Rörelseresultatet uppgick till 78 (121) MSEK Proforma 78 (141)
MSEK
* Resultat efter skatt uppgick till -15 (70) MSEK Proforma -15 (97)
MSEK
* Resultat per aktie uppgick till -0,08 (0,35) SEK efter skatt
* Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 88 (N/A)
MSEK,
Proforma 88 (N/A) MSEK.


Väsentliga händelser under oktober - december

* Bisnode förvärvade i slutet av året fyra mindre enheter samt
några mindre kvarstående minoriteter i dotterbolag. Totalt uppgår
investeringarna till 48 MSEK och tillför en årsomsättning om ca
50 MSEK
* Förvärv av Connectus AS (Estland) medför att Bisnode nu är
etablerat i 19 europeiska länder
* Förvärv av Pointlex och Agent25 (Januari 2007) innebär en
kraftsamling kring juridiska nyheter respektive mediebevakning i
Sverige när dessa sammanförs med befintliga nyhetstjänster i
koncernen. Avsikten är att etablera juridiska nyhetstjänster och
mediebevakningstjänster i fler länderVäsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

* Under januari har avyttring skett av Infologistics, en icke
strategisk verksamhet vilket kommer att medföra en betydande
reavinst.För ytterligare information kontakta:

Lars Save, VD och Koncernchef
Bisnode Business Information Group AB, Sveavägen 56, 113 90 Stockholm
Telefon: 08-736 59 34, Fax: 08- 736 59 55, E-post:
lars.save@bisnode.com

Fredrik Åkerman, CFO
Bisnode Business Information Group AB, Sveavägen 56, 113 90 Stockholm
Telefon: 08-736 59 35, Fax: 08- 736 59 55, E-post:
fredrik.akerman@bisnode.com

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.