Skip to main content

Bisnode Bokslutskommuniké 2009

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2010 09:41 CET

 


Oktober-december

 • Försäljningsintäkter 1 244 (1 177) MSEK
 • Rörelseresultat EBITA 185 (103) MSEK
 • Rörelsemarginal EBITA 14,3 (8,6) procent
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 244 (223) MSEK
 • Förvärv av Kauppalehti 121 och TA Teleadress Information
 • Avyttring av Finfo samt bolagen inom bygginformation


Januari-december

 • Försäljningsintäkter 4 741 (4 325) MSEK
 • Rörelseresultat EBITA 593 (533) MSEK
 • Rörelsemarginal EBITA 12,3 (12,0) procent
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 471 (426) MSEK
 • God efterfrågan på kredittjänster men svag utveckling för marknadsföringstjänster
 • Kostnadsbesparingar resulterade i starkt rörelseresultat och
 • Företagsförvärv och avyttringar i linje med fastställd strategi


Händelser efter balansdagen

 • I januari slutfördes förvärvet av Directinet, en ledande leverantör av onlinebaserade direktmarknadsföringslösningar i Frankrike

Vd har ordet

”Tack vare en stark avslutning på året redovisar Bisnode sitt bästa rörelseresultat, EBITA, hittills. Rörelsemarginalen uppgick till drygt 12% och kassaflödet från den löpande verksamheten var mycket starkt.

Det positiva rörelseresultatet har uppnåtts trots ett fortsatt utmanande marknadsläge och är i första hand resultatet av de åtgärder som vidtagits för att anpassa kostnadsstrukturen till den tillfälligt lägre efterfrågan.

Under året har ett antal företagsförvärv och avyttringar genomförts. Samtliga affärer ligger i linje med koncernens strategi att fokusera på kärnverksamheter och innehav där vi kan uppnå tydliga intäkts- och kostnadssynergier för att öka försäljning och lönsamhet.

Detta arbete tillsammans med införandet av en ny organisation, fortsatta satsningar på nya produkter samt en ökad segmentering av vårt marknadserbjudande innebär att Bisnode är väl positionerat för framtida tillväxt och ökad lönsamhet.”

Johan Wall, VD och koncernchef

Bisnode är en av Europas ledande leverantörer av digital affärsinformation med ett komplett utbud av onlinetjänster inom marknads-, kredit- och produktinformation. Med hjälp av Bisnodes affärsinformationstjänster kan företag öka sin försäljning, minska sina risker och förbättra sina dagliga affärsbeslut. Bisnode bildades 1989 och finns i 18 europeiska länder med drygt 3 100 anställda. Bisnode ägs till 70 procent av Ratos och 30 procent av Bonnier. För mer information se www.bisnode.com

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy