Skip to main content

Bisnode delårsrapport januari-juni 2012

Pressmeddelande   •   Aug 17, 2012 10:14 CEST

Fortsatt god tillväxt och resultatutveckling inom Credit Solutions men svag utveckling för bolagen inom Marketing Solutions

APRIL-JUNI

 • Försäljningsintäkter 968 (1 054) MSEK
 • Rörelseresultat EBITA 75 (116) MSEK
 • Rörelsemarginal EBITA 7,7 (11,0) procent
 • Rörelsemarginal EBITA exkl. rearesultat 6,8 (11,0)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 49 (74) MSEK

JANUARI-JUNI

 • Försäljningsintäkter 2 000 (2 105) MSEK
 • Rörelseresultat EBITA 316 (232) MSEK
 • Rörelsemarginal EBITA 15,8 (11,0) procent 
 • Rörelsemarginal EBITA exkl. rearesultat 7,5 (11,0)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 82 (226) MSEK

VÄSENTLIGA HÄNDELSER 

 • Organisk försäljningsutveckling +-0 % (efter justeringar för valutaeffekter)
 • Fortsatt god tillväxt och resultatutveckling inom Credit Solutions men svag utveckling för bolagen inom Marketing Solutions
 • Fortsatt stärkt marknadsposition och tillväxt i region Central Europe
 • Fortsatt renodling av verksamheten genom avyttring av WLW?  i Tyskland, Schweiz  och Österrike, Kompass i Sverige, Norge, Danmark och Finland samt Hoppenstedt Publishing i Tyskland
 • Lars Pettersson ny VD från den 1 februari

HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

 • Avtal om att avyttra ABC i Tyskland tecknades i början av juli
 • Nytt 10-årigt partneravtal med Dun & Bradstreet International för 11 marknader tecknat i början av augusti 

Bisnode är en av Europas ledande leverantörer av digital affärsinformation. Koncernen erbjuder kredit-, marknads- och affärsinformationslösningar som hjälper över 200 000 företag att minimera riskerna, maximera försäljningen och ta bättre affärsbeslut. Bisnode bildades 1989 och finns i 17 europeiska länder med drygt 3 000 anställda.  

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy