Skip to main content

Bisnode delårsrapport januari-september 2010

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2010 13:41 CET

Juli-september

• Försäljningsintäkter 1 015 (1 069) MSEK
• Rörelseresultat EBITA 133 (155) MSEK
• Rörelsemarginal EBITA 13,1 (14,5) procent
• Kassaflöde från den löpande verksamheten 43 (53) MSEK

Januari-september

• Försäljningsintäkter 3 288 (3 497) MSEK
• Rörelseresultat EBITA 376 (407) MSEK
• Rörelsemarginal EBITA 11,4 (11,7) procent
• Kassaflöde från den löpande verksamheten 234 (228) MSEK

Väsentliga händelser

• Positiv försäljningsutveckling inom Marketing Solutions
• Resultatet belastas med reaförluster om 5 MSEK och extraordinära kostnader om 11 MSEK
• Förstärkt marknadsposition i Frankrike genom förvärvet av Directinet i början av året
• Lansering av nytt kreditinformationsbolag i Tyskland under sommaren
• Fortsatt renodling av koncernen genom avyttring av tre bolag och en verksamhetsdel
• Förvärv av finländska Yritystele efter balansdagen

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

Johan Wall, vd och koncernchef Bisnode
Telefon: +46 8 558 059 31
Mobil: +46 705 54 18 00
Epost: johan.wall@bisnode.com

Fredrik Åkerman, finansdirektör
Telefon: +46 8 558 059 35
Mobil: +46 704 15 23 65
Epost: fredrik.akerman@bisnode.com

Bisnode är en av Europas ledande leverantörer av digital affärsinformation med ett komplett utbud av onlinetjänster inom marknads-, kredit- och affärsinformation. Med hjälp av Bisnodes affärsinformationstjänster kan företag öka sin försäljning, minska sina risker och förbättra sina dagliga affärsbeslut. Bisnode bildades 1989 och finns i 17 europeiska länder med drygt 3 000 anställda. Bisnode ägs till 70 procent av Ratos och 30 procent av Bonnier. För mer information se www.bisnode.com

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera