Skip to main content

Bisnode stärker kärnverksamheten i Norden

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2011 16:00 CET

Bisnode följer sin strategi att renodla och fokusera på kärnverksamheten. Marknadspositionen i Danmark stärks genom förvärv av 51 procent av aktierna i InfoDirekt AS, en ledande leverantör av tjänster för konsumentmarknadsföring. I Norge har Bisnode tecknat avtal om avyttring av en verksamhetsdel inom Lundalogik som inte ingår i företagets kärnverksamhet.

InfoDirekt hjälper företag i Danmark att finna, behålla och utveckla sina kundrelationer genom att erbjuda effektiva marknadsinformationstjänster med konsumentfokus. Förvärvet av InfoDirekt ger Bisnode tydliga möjligheter att stärka sin position i Danmark och utveckla nya Nordiska lösningar i samarbete med andra företag i koncernen.

InfoDirekt har sju medarbetare, visar en god tillväxt och har en årlig omsättning om cirka 13 miljoner kronor. Bisnode har idag ett starkt erbjudande av digitala affärsinformationstjänster baserade på företagsinformation i Danmark.

I Norge avyttrar Bisnode ONE Audit, en nischad verksamhetsdel och produkt inom Lundalogik som fokuserar på webbaserade verktyg för tidredovisning, dokumenthantering, budgetering och fakturering för revisionsbranchen. Verksamhetsdelen har 4 medarbetare och en årlig omsättning på 6 miljoner kronor.

”Förvärvet av InfoDirekt stärker vårt Nordiska erbjudande ytterligare och ökar värdet för kunder som efterfrågar tjänster inom både B2B och B2C. När vi avyttrar ONE Audit, vars verksamhet inte ingår i vårt kärnerbjudande, kan vi fokusera på att ytterligare stärka en redan stark position som leverantör av digital affärsinformation i Norden. Vi följer den strategi som ska leda oss till en ledande position på samtliga marknader där vi har verksamhet”, säger Fredrik Åkerman, tillförordnad VD och koncernchef på Bisnode.

Avyttringen beräknas slutföras per den 1 januari  2012.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Åkerman, tillförordnad VD och koncernchef Bisnode
Tel: +46 704 15 23 65
E-post: fredrik.akerman@bisnode.com        

Elin Ljung, kommunikationschef  Bisnode
Tel:  +46 708 66 10 40
E-post: elin.ljung@bisnode.com

Bisnode är en av Europas ledande leverantörer av digital affärsinformation med ett komplett utbud av onlinetjänster inom marknads-,

kredit- och affärsinformation. Med hjälp av Bisnodes affärsinformationstjänster kan företag öka sin försäljning, minska sina risker och förbättra sina dagliga affärsbeslut. Bisnode bildades 1989 och finns i 17 europeiska länder med drygt 3 000 anställda. Bisnode ägs till 70 procent av Ratos och 30 procent av Bonnier. För mer information se www.bisnode.com

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera