Skip to main content

Nya förvärv och fortsatt starkt resultat

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2007 13:30 CEST

Januari - juni 2007
- Nettoomsättningen uppgick till 1775 (1 483) MSEK
- Rörelseresultatet EBITA uppgick till 314 (256) MSEK
- Resultat efter skatt uppgick till 204 (112) MSEK
- Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,01 (0,55) SEK
- Eget kapital per aktie uppgick till 5,93 (4,78) SEK
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 237 (89) MSEK

April - juni 2007
- Nettoomsättningen uppgick till 917 (768) MSEK
- Rörelseresultatet EBITA uppgick till 147 (106) MSEK
- Resultat efter skatt uppgick till 100 (40) MSEK
- Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,49 (0,20) SEK
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 182 (62) MSEK
- Ett större strategiskt förvärv av WDM-koncernen genomfördes i maj. WDM International är en ledande leverantör av tjänster inom konsumentmarknadsföring i Nederländerna, Belgien och Frankrike.
- Under andra kvartalet har åtta kompletterande organiska förvärv genomförts: Creditscorer, Oy ADC, Wisur, Emric, Pointer, One Holding, Cekia och ABC Tyskland


VD har ordet
Bisnodes positiva utveckling och höga aktivitet fortsatte under första halvåret. Koncernen har en lång historia av tillväxt under lönsamhet och har idag en förstärkt position som en av Europas ledande utgivare av digital affärsinformation och beslutsstöd.

Bisnode har de senaste två åren ökat tempot i utvecklingen av koncernen. Under årets första halvår har tolv kompletterande förvärv samt ett större strategiskt förvärv genomförts. Under perioden har även tre icke strategiska verksamheter avyttrats vilket medfört betydande reavinster om 83 MSEK. Dessutom har två nya bolag bildats under våren.

Förvärvet av WDM-koncernen i maj månad har lett oss in på nya marknader, både i form av ett bredare utbud av information och CRM-tjänster rörande konsumenter samt att Bisnode blir väsentligt starkare i Frankrike och Beneluxregionen.

Fortfarande är den europeiska branschen för affärsinformation fragmenterad med många mindre och medelstora bolag. Det har gett möjlighet till lyckade strukturaffärer och kompletterande förvärv under årens lopp och vi ser att detta kommer att kunna fortsätta under de kommande åren.

Vi har en bred närvaro och starka bolag inom flera segment i 19 olika länder i Europa. Runt dessa byggs ett brett utbud av tjänster som förenklar för våra kunder att ta bättre affärsbeslut för att öka försäljningen och minska affärsriskerna. Bisnodes unika konkurrensfördel är den stora mängden av både färsk och historisk information och data, den breda geografiska spridningen och ett heltäckande erbjudande som vi ständigt förfinar. Sammantaget gör det att vi kan se framtiden an med tillförsikt.

Lars Save, VD och koncernchef

För ytterligare information kontakta:
Lars Save, VD och Koncernchef
Bisnode Business Information Group AB, Sveavägen 56, 113 90 Stockholm
Telefon: 08-736 59 34, Fax: 08- 736 59 55, E-post: lars.save@bisnode.com

Fredrik Åkerman, CFO
Bisnode Business Information Group AB, Sveavägen 56, 113 90 Stockholm
Telefon: 08-736 59 35, Fax: 08- 736 59 55, E-post: fredrik.akerman@bisnode.com

Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport jan-sept 2007 2007-11-10
Bokslutskommuniké 2007 Februari 2008


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.