Skip to main content

Sveriges nya superföretag 2010 utsedda – Stockholm störst, men Västerbotten överraskar

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2010 17:30 CEST

Idag, 27 oktober 2010, presenterar Veckans Affärer Sveriges superföretag, en rankinglista som baseras på en ny analys av PAR. Flest superföretag finns inte oväntat i Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Överraskande är däremot att Västerbotten har näst högst andel superföretag i Sverige (0,15 procent). Riksgenomsnittet är 0,12 procent.

På grund av finanskrisen är det bara 353 företag i Sverige som kvalificerar sig som superföretag i år, vilket är en minskning med nästan 20 procent jämfört med förra året (434 företag). Undersökningen och analysen är gjorda av PAR, som har rankat alla svenska företag efter sex avgörande kriterier. PAR är ledande på att hjälpa företag att skapa fler affärer genom bland annat avancerade analysmetoder.

– Årets superlista innehåller flera stora förändringar och överraskningar. För första gången sedan vi startade mätningarna minskar antal superföretag i Sverige, vilket är en effekt av finanskrisen. Största överraskningen står Västerbotten för, som går från en bottennotering till att bli ett av Sveriges tätaste områden med superföretag, säger Per Weidenman, som är chefsanalytiker på PAR och har utvecklat modellen som undersökningen bygger på.

Kvinnliga super-vd:ar ovanligt

Trots att andelen företag med kvinnliga vd:ar ökar för varje år, är de fortfarande sällsynta i superföretagen. Totalt är det bara åtta procent (sju procent 2009) av företagen som har en kvinnlig vd. Flest är det inom hälsa och utbildning, där andelen är 26 procent och inom dagligvaror där andelen är 17 procent.

Guldgruva för riskkapitalister

– Superföretagen är ett sätt för oss att visa att vi är ledande på att analysera företagens verksamheter. För våra kunder innebär fördjupade analyser ökade möjligheter att skapa fler affärer med sina kunder och att skaffa nya kunder. Med Superföretagsundersökningen hoppas vi kunna inspirera andra företag att bli bättre genom att visa hur superföretagen har gjort för att nå dit. Listan borde också vara en guldgruva för riskkapitalister som letar efter nya intressanta företag att investera i, säger Tore Thallaug, vd för PAR.

Fördjupad information om alla superföretag, trender, analys och en avancerad sökfunktion finns på: http://www.par.se/superforetagen

Hälsa och utbildning ökar mest

Störst andel superföretag finns i dagligvarubranschen, med en andel om hela 0,36 procent, vilket är långt över riksgenomsnittet på 0,12 procent. Men hälso  och utbildningsbranscherna står för den kraftigaste ökningen av andel superföretag. De ökar till en andel om 0,18 procent 2010 från 0,10 procent förra året. En av förklaringarna kan vara det ändrade politiska klimatet med avregleringar och privatiseringar inom vård och skola.
Vad skiljer superföretag från vanliga företag
Superföretagen arbetar smartare än andra företag och en av de viktigaste parametrarna är långsiktig tillväxt. De företag som samtidigt kan visa långsiktig försäljningstillväxt, uthållig lönsamhet, långsiktigt fungerande resurshushållning och en bra finansieringsstrategi har goda möjligheter att nå superföretagsstatus.

Sveriges superföretag

Tabellen visar Sveriges tio största superföretag efter omsättning:

1. Jula Postorder
2. Axis AB
3. Topoil AB
4. Know IT AB
5. Foster Wheeler Energi AB
6. Adlibris AB
7. AB Karl Hedin Bygghandel
8. Swedol AB
9. Atlas Copco CMT Sweden AB
10. Bergteamet AB

Svenska superlistan: Län för län

Tabellen visar antal superföretag i varje län de senaste två åren och andel superföretag inom respektive län för 2010.

Mer info, analys, trender och sökverktyg: www.par.se/superforetagen

Se hela listan av Superföretag 

Gotland sämst i år igen

De flesta Superföretagen finns i Skåne, Västra Götaland och Stockholms län eftersom 60 procent av Sveriges aktiebolag finns där. Förutom storstadsregionerna har Jönköping och Östergötland flest superföretag. Gotland saknar superföretag även i år.

Men i fråga om andel av länens aktiebolag som klassas som superföretag slår sig Västerbotten in och är Sveriges näst tätaste län efter Västra Götaland. Gävleborg tar också ett stort kliv upp från en mittenplacering förra året till plats fyra i år.

Kriterier för Superföretagen

PAR:s modell för att identifiera och ranka Sveriges Superföretag bygger på de svenska aktiebolagens ekonomiska prestationer. Modellen tar hänsyn till och väger samman bolagens tillväxt, vinst, avkastning, effektivitet, kapitalstruktur och finansiering under de senaste fyra åren. Av alla existerande aktiebolag är det endast 353 företag som kommer med på 2010 års topplista.

PAR:s Superkriterier

Undersökningen är framtagen av Per Weidenman, chefsanalytiker på PAR, som i sex år tillsammans med Veckans Affärer tagit fram Årets Superföretagare. Topplistan med 353 företag baseras på PAR:s ”Supermodell” för ekonomisk kvalitet. Denna modell visar företagens ekonomiska prestationsförmåga. De ekonomiska parametrar PAR väger samman för varje enskilt företag är: tillväxt, vinst, avkastning, effektivitet, kapitalstruktur och finansiering.

För att bedöma varje enskilt företag jämförs dess ekonomiska prestation (avseende de sex parametrarna) med referensvärden baserade på prestationen hos alla andra företag med motsvarande storlek och verksamhet. Bedömningen är alltså relativ, så att vi kan identifiera de bästa företagen oavsett låg- eller högkonjunktur. Bedömningen är också storleksneutral, de ”bäst presterande” företagen återfinns bland både större och mindre företag.

För att ta fram listan med ”Superföretagen” har PAR därtill gjort denna bedömning för de senaste fyra åren, för alla företag som existerat sedan år 2004. Listan innehåller alltså företag som under fyra års tid presterat bättre tillväxt än andra jämförbara företag, men som också under samma tid haft bättre vinst, avkastning, effektivitet och kapitalstruktur än andra jämförbara bolag. Utöver detta har vi satt som villkor att företagen ska ha en omsättning på minst 10 miljoner kronor under det senaste året. (Drygt 47 000 aktiebolag i Sverige under 2009.) Det är alltså extremt svårt att kvalificera sig till denna lista, och i den sammanställning som PAR genomfört under september 2010 är det endast 353 aktiebolag i Sverige som haft bäst betyg under de senaste fyra åren.

Läs mer på www.par.se/superforetagenFör mer information, kontakta gärna:

Per Weidenman, chefsanalytiker PAR
Tel: 08-775 37 77
Mobil: 070-674 88 45
E-post: per.weidenman@par.se

Tore Thallaug, vd PAR
Tel: 08-775 36 02
E-post: tore.thallaug@par.se

Lars Waerland, vvd PAR
Tel: 08-775 36 58
Mobil: 070-570 81 58
E-post: lars.waerland@par.se

Pia Törnqvist, försäljnings- och marknadschef  PAR
Mobil: 070-689 76 59
E-post: pia.tornqvist@par.se

Christer Lidman, Morkman
Tel: 08-545 280 50
Mobil: 070-580 23 03
E-post: christer.lidman@morkman.seFakta om PAR

PAR hjälper svenska och internationella företag att skapa affärer genom att hjälpa dem skaffa fler och närmare relationer med sina kunder. PAR är en komplett leverantör av affärsinformation i Sverige, Norden och Europa. Företaget har fler än 4 000 kunder och fem kontor runt om i Sverige. Huvudkontoret ligger i Stockholm och representationskontor finns i Malmö, Örebro, Göteborg och Östersund. PAR har totalt 135 anställda och ingår i Bisnode-koncernen, som till 70 procent ägs av Ratos och till 30 procent av Bonniers.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera