Skip to main content

Bixia går ut med rekommendationer inför vintern

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2010 08:00 CEST

Förra vintern nådde elpriset extrema höjder. Orsaken var det ovanligt kalla och torra vädret, att många av Sveriges kärnkraftsreaktorer stod stilla samt ett kraftigt underskott i vattenmagasinen. Nu går elbolaget Bixia, ut med rekommendationer inför vintern.

Bixia märker redan nu av att många konsumenter är oroliga för elpriset inför vintern och ser en ökning i antal frågor om vilken typ av avtal som är mest fördelaktigt

– Precis som bolåneräntan kan elmarknaden periodvis svänga kraftigt. Vilken typ av elavtal man föredrar handlar till viss del om hur riskbenägen man är. Som situationen ser ut idag rekommenderar vi våra kunder att gå över i ett fast elprisavtal över vintern, för att sedan gå tillbaka till ett rörligt till våren igen, säger Joakim Borén, chef försäljning privatmarknad på Bixia.

Förra vinterns ovanligt kalla och torra väder i kombination med kraftigt begränsad kärnkraftsproduktion och ett underskott i vattenmagasinen ledde till dagar av extremt höga elpriser. Snittpriset per vecka låg som högst på ca 1,60 kr kWh och dygnssnittpriset kunde vara hela 5 kr kWh. Det ledde till att månadsmedelspriset i februari blev 93,2 104,3 öre per kWh.

Risk för höga spotpriser i vinter

Fortfarande står många av de svenska kärnkraftsverken stilla. Endast halva effekten är i drift. Samtidigt är det ett underskott i vattenmagasinen på 20 TWh. Vid samma tid förra året var det ett underskott på 5 TWh, som under vintern ökade till ett underskott på 40 TWh som mest.

– Om kärnkraftsverken kommer i drift som de ska tror vi att spotpriserna kommer att hålla sig på ungefär samma nivå som nu. Det skulle innebära ett veckomedelpris på 45-50 öre i vinter. Men ju längre tiden går och kärnkraften inte är i full drift, desto större risk för höga spotpriser i vinter. Blir den både kall och torr i kombination med begränsad kärnkraftsproduktion, kan vi få snittpriser på mellan 70 och 90 öre, berättar Anders Engkvist, chef analys och riskmanagement, Bixia Energy Management.

Kortfakta:

  • Ett normalstort hushåll med eluppvärmning förbrukar ungefär 20 000 kWh per år.
  • 1 TWh är 1 000 000 000 kWh
  • Vatten- och snömagasin är den mängd energi som finns lagrad.

Kontaktuppgifter

Anders Engkvist, chef analys- och riskmanagement, Bixia Energy Management,

0470-70 33 81

Joakim Borén, privatmarknadschef , Bixia , 013-20 90 44

Anna Fjellner, pressansvarig, Bixia, 076-828 58 11

Bixia AB omfattade de tidigare bolagen Östkraft, Fyrstad Kraft och Höglands Energi. Under hösten 2009 samlades företagen under det gemensamma namnet Bixia. Sedan den 1 april 2010 ingår även Kraftaktörerna i Sydvästra Sverige AB. Bixia är Sveriges fjärde största elhandelsbolag och har ca 300 000 kunder. Bixia arbetar aktivt för utvecklingen av småskalig energiproduktion och är ett av de elhandelsbolag som köper in mest småskaligt producerad el från ca 400 anläggningar.  www.bixia.se

Bixia Energi Management, BEM, är ett helägt dotterbolag till energiföretaget Bixa. BEM har finansinspektionens tillstånd att bedriva värdepappershandel. BEM sköter allt elinköp åt Bixiakoncernen samt förvaltar och sköter elinköp direkt åt vissa kunder och andra elhandlare. BEM, som är beläget i Växjö, hanterar ca 8 TWh fysisk kraft per år.

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera