Skip to main content

BizMaker upphandlar leverantörer

Nyhet   •   Dec 13, 2018 09:39 CET

BizMaker upphandlar leverantörer för genomförande av projekt SPRINT 2019-2021. Uppdragen omfattar tjänster inom områdena affärsutveckling, kommunikation, servicetjänster inom event samt följeutvärdering.

Ladda ner anbudsförfrågan här

I anbudsförfrågan hittar du mer information om vår verksamhet och projekt SPRINT, villkor och kontaktpersoner. Här hittar du även uppdragsbeskrivningar och urvalskriterier.

Eventuella frågor ställs via mail till ansvarig kontaktperson för respektive område vilka redogörs för i dokumentet. Anbud ska vara oss tillhanda senast 2019-01-31.