Gå direkt till innehåll
Johannes Holmberg, vd för AI-bolaget Calejo Industrial Intelligence
Johannes Holmberg, vd för AI-bolaget Calejo Industrial Intelligence

Nyhet -

Corona-pandemin utmanar industrins digitalisering: ”Viktigt att fortsätta våga satsa framåt!”

I kristider är det viktigt för industrin att våga satsa framåt och tänka långsiktigt. För svensk industri är det en fråga om överlevnad.
- Vi upplever att industrin i Asien idag är mer teknologiskt lyhörd och AI-mogen än konkurrenterna i Europa och Nordamerika, säger Johannes Holmberg, vd för AI-bolaget Calejo Industrial Intelligence

I kölvattnet av den pågående Corona-pandemin blir industrins hälsa alltmer ansatt. Hittills har den tillverkande industrin, som är beroende av mängder av underleverantörer för att skruva ihop sina produkter, haft det lite tuffare än processindustrin, som befinner sig närmare råvaran och känner av den försämrade ekonomin först när efterfrågan från kunderna minskar. Läkemedelsindustrin upplever å andra sidan ett ökat efterfrågetryck just nu.

- Oavsett industri är den stora risken under denna kris att satsningarna på innovation och forskning åsidosätts. När efterfrågan sjunker blir det svårt för bolagen att fortsätta investera. De tvingas helt enkelt anpassa investeringarna utifrån den omsättning de har, säger Peter Wallin, programchef för PiiA (Process Industrial IT and Automation).

Viktigt att blicka framåt
Och just nu håller industrin hårt i plånböckerna, den är noga med var investeringarna sker, antalet konsulter minskas och alla framåtseende projekt som innehåller ny teknik och AI, skjuts på framtiden. Men även om konjunkturen viker och företagen tvingas hålla igen på sina resurser, är det viktigt att de vågar tänka långsiktigt.

- Först då är det möjligt att gå starkare ur krisen än sina konkurrenter. En fortsatt digitalisering av produktionen är nödvändig för att nå en ökad effektivisering och förbättrad hållbarhet, säger Peter Wallin.

Industrin hämtar hem produktionen
En annan tydlig lärdom av pandemin – särskilt inom den tillverkande industrin – är att företagen börjar fundera över hur deras värdekedjor och leverantörskedjor bäst utformas.

- Allt fler väljer nu att minska exponeringen med en allt för spridd leverantörsbas genom att hämta hem underleverantörernas produktion närmare Sverige och slutmontering. Det är positivt för Sverige och det gör att vårt importberoende minskar och att vår nettoexport ökar, säger Peter Wallin.

Ytterligare en trend är att många inom industrin nu i ökad utsträckning vill påskynda digitaliseringen av produktionen.

- För svensk industri är det nödvändigt och en fråga om överlevnad. Att konkurrera med en mer digitaliserad industri från lågkostnadsländer kommer att bli en tuff utmaning för de företag som väljer att släpa fötterna efter sig, säger Johannes Holmberg, VD för AI-bolaget Calejo Industrial Intelligence och avslutar:

- Vi behöver därför skapa fler incitament för att svensk industri ska påskynda sitt arbete med att bli mer digital och automatiserad. Företagen behöver mer hjälp än vad de får idag. De statliga satsningar som hittills har genomförts i samband med Corona-pandemin har handlat om stödpaket till företag. I nästa våg hoppas jag att man satsar mer på forskning och utveckling. Det skulle verkligen behövas. 

Kontaktpersoner:
Johannes Holmberg, 073 250 42 01
Vd Calejo Industrial Intelligence

Peter Wallin, 072 450 07 50
Programchef PiiA

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


BizMaker är en regional innovationsaktör med uppdraget att främja företagsutveckling och förnyelse av näringsliv och samhälle. Tillsammans med Västernorrlands kommuner, våra företag och partners utvecklar vi goda idéer till nya affärer och hållbara lösningar för framtiden. 


BizMaker erhåller projektstöd från bland andra
Europeiska Regionalfonden och Region Västernorrland.

Presskontakt

Helene Ivares

Helene Ivares

Presskontakt Kommunikationschef 073 985 87 71

Relaterat material