Skip to main content

KE Therm från Örnsköldsvik är Gasellföretag 2017

Nyhet   •   Sep 27, 2017 16:54 CEST

Sverige behöver tillväxt och Sveriges entreprenörer behöver inspiration, praktisk kunskap och goda förebilder. Därför utser Dagens industri de snabbast växande företagen till Gaseller.

Den prestigefulla tillväxttävlingen Di Gasell uppmärksammar varje år de snabbast växande företagen i Sveriges 21 län. Den 10 oktober tar inkubatorbolaget KE Therm emot sitt diplom som Gasellföretag 2017 på Gasellfesten i Umeå. Där utses även länsvinnarna från Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland som går vidare och tävlar om priset "Årets Supergasell" i Stockholm 5 december.

Syftet med Di Gasell är att stödja och uppmuntra svenskt näringsliv och företagare som vågar satsa för att växa. Sedan 2000 utser Dagens industri varje år de snabbast växande företagen i vart och ett av Sveriges 21 län vid åtta Gasellfester från Malmö i söder till Umeå i norr. Prisutdelningarna inramas av intervjuer med entreprenörer och näringslivsprofiler, som delar med sig av sina erfarenheter. På den avslutande Gasellfesten koras även Supergasellen, alltså det företag som har vuxit snabbast i Sverige de senaste tre åren.

Gasellkriterierna
För att utses till Gasell måste företaget uppfylla alla dessa kriterier. Gasellundersökningen utgår alltid från företagets fyra senaste årsredovisningar. En Gasell har:

  • En omsättning som överstiger 10 Mkr
  • Minst tio anställda
  • Minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret i undersökningsperioden
  • Ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren
  • Ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt
  • I allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner
  • Sunda finanser

KE Therm är ett av Sveriges snabbast växande och mest lönsamma företag och därmed en av Sveriges hjältar. Gasellföretag skapar jobb för människor, driver tillväxt och inspirerar andra att följa i dess fotspår. 

Om KeTherm
KeTherm erbjuder ett heltäckande utbud inom fjärrvärme och fjärrkyla som omfattar allt från reservdelar till stora prefabricerade fjärrvärmecentraler. Företagets kunder är bland annat fjärrvärmebolag, VVS-företag och företag i byggbranschen.

KE Therm är ett inkubatorbolag hos BizMaker där företagets affärsidé bedömts ha både stor tillväxtpotential och hög internationell skalbarhet. Företaget erhåller därmed kvalificerat stöd och affärsrådgivning i syfte att skapa fler växande företag i Västernorrland. Målet för företaget de närmaste åren är tillväxt inom samtliga segment genom ökad lönsamhet och etablering av befintliga och nya produkter på den internationella marknaden.

Kontakt
Krister Eriksson, vd/marknad
070-56 22 440, krister.eriksson@ketherm.se

Om BizMaker
BizMaker är en regional företagsinkubator med kontor på sju orter i Västernorrland och på Ekerö i Stockholm. Vi erbjuder kreativa kontorsmiljöer och en effektiv process för utveckling av människor, affärer och nya tillväxtföretag. BizMaker driver projekt VINK 2016-2018 och erhåller stöd från bland annat Europeiska regionala utvecklingsfonden och Landstinget Västernorrland.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy