Skip to main content

BizMaker anlitar studenter till styrelseuppdrag

Pressmeddelande   •   Mar 29, 2019 08:00 CET

Pressbild: Mittuniversitetet. Fotograf: Tina Stafrén

Med uppdraget att synliggöra Västernorrland som en attraktiv och hållbar plats att bo och verka på väljer BizMaker nu att tillsätta en skuggstyrelse bestående av studenter i det fortsatta arbetet framåt. Studenterna kommer att jobba utifrån samma uppdrag som den ordinarie styrelsen men med ett förstärkt fokus på att skapa en attraktiv arena för framtidens talanger. 

– Det är viktigt för oss att inkludera ett yngre perspektiv när vi jobbar med framtiden som horisont. En skuggstyrelse bestående av studenter kommer förhoppningsvis ge oss nya insikter och utgångspunkter i vårt arbete att bidra till en hållbar utveckling av vår region, säger Eva Nyh Hederberg, vd på BizMaker. 

Åtta studenter från olika utbildningar ska rekryteras och tillträder i september 2019. I uppdraget ingår det att jobba utifrån samma agenda som den ordinarie styrelsen men med fokus på att utveckla relationen med studenter och involvera dem i verksamheten.

– Vi i styrelsen ser fram emot att jobba nära studenterna och nyttja deras kompetens i syfte att utveckla och locka fler unga till vår region och dess näringsliv, säger Peder Björk, kommunstyrelsens ordförande och ordförande i BizMakers föreningsstyrelse.

BizMaker söker studenter som har ett intresse för strategiskt arbete och hållbar utveckling av näringsliv och samhälle. Som arvode får studenterna en styrelseutbildning, erfarenhet inom verksamhetsutveckling och möjlighet att etablera goda relationer med ledande personer inom Sundsvalls näringsliv.

– Samarbetet mellan Mittuniversitetet och BizMaker är en viktig del i utvecklingen framåt och attraktionskraften för universitetet, näringslivet och samhället i stort. Vi ser positivt på satsningen med skuggstyrelsen och tror att det kommer att ge ett stort mervärde för de studenter som antas. Jag hoppas och tror även att våra studenter kan ha mycket värdefulla erfarenheter och insikter att dela med sig av i sin tur, säger Anders Fällström, rektor Mittuniversitetet. 

BizMaker är en regional inkubator och science park i Västernorrland. Som länets motor för innovation främjar vi företagsutveckling och förnyelse av näringsliv och samhälle. Med ett coachande förhållningssätt frigör vi kraften hos entreprenörer och innovatörer så att goda idéer kan formas till nya affärer och hållbara lösningar för framtiden. BizMaker erhåller projektstöd från bland annat Europeiska regionalfonden och Region Västernorrland.