BizMakers vd tar plats i styrelsen för Swedish Incubators & Science Parks

Pressmeddelande -

BizMakers vd tar plats i styrelsen för Swedish Incubators & Science Parks

I samband med branschföreningen Swedish Incubators & Science Parks (SISP) årstämma den 21 april valdes BizMakers vd Matts Nyman in som ny ledamot i styrelsen. Därmed har Västernorrland nu intagit en stark position att direkt påverka och driva Sveriges ekosystem för innovation framåt.

– Jag är tacksam över förtroendet och ser fram emot att arbeta för Sveriges alla inkubatorer och science parks. Särskilt vill jag synliggöra våra innovationsmiljöer utanför storstäderna och i olika sammanhang lyfta fram de unika styrkor som finns över hela landet, säger Matts Nyman.

Styrelsen väljs årligen av SISPs medlemmar och har till uppgift att leda föreningens verksamhet. Styrelsen är aktivt engagerad för att främja erfarenhetsutbyte och skapa förutsättningar för branschens utveckling genom nationell dialog och påverkansarbete. Alla i styrelsen är själva verksamma i en inkubator- och/eller science parkverksamhet.

– Vi är glada att Matts tar plats i styrelsen för SISP. Hans erfarenhet av att driva såväl en inkubatorsverksamhet som en science park blir värdefull. I styrelsearbetet strävar vi efter en bra överhörning mellan utvecklingen på nationell och regional/lokal nivå, säger styrelsens ordförande Lena Miranda.

Att BizMakers vd nu tar plats i SISPs styrelse är ett viktigt och framåtriktat beslut som innebär att Västernorrlands intressen och styrkor kan föras fram i nationell lobbying och tas tillvara i strategiska projekt för utveckling av Sverige som innovationsland.

– Uppdraget är ett bra komplement till min roll på BizMaker. Genom att arbeta aktivt även på nationell nivå kan jag se och föra fram vad som är relevant för vår region. Jag ser också fram emot att, tillsammans med mina kollegor runt om i landet, skapa goda förutsättningar för hela branschen. Det gynnar både Sverige och Västernorrland, avslutar Matts Nyman.

SISP styrelse består av:
Lena Miranda, Linköping Science Park (ordförande)
Anders Cronholm, Blekinge Business Incubator
Elin Holst Granlund, Dalarna Science Park
Tord Hermansson, Lindholmen Science Park
Lilian Wikström, Karolinska Innovations
Nils-Olof Forsgren, Uminova Innovation
Sandra Ruuda, Företagsfabriken i Kronoberg
Matts Nyman, BizMaker
David Sonnok, Industrifonden (suppleant)
Ulrika Malmqvist, Movexum (suppleant)

Om SISP
Swedish Incubators & Science Parks (SISP) är den svenska branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. SISP har 63 medlemmar över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med drygt 70 000 sysselsatta. Medlemmarna driver tillsammans ca 80 fysiska mötesplatser, erbjuder operativ affärsutveckling och skapar samverkan mellan näringsliv, akademi och det offentliga. Medlemmarnas verksamheter bidrar till förnyelse, utveckling och hållbar tillväxt. www.sisp.se

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


BizMaker är en regional innovationsaktör med uppdraget att främja företagsutveckling och förnyelse av näringsliv och samhälle. Tillsammans med Västernorrlands kommuner, våra företag och partners utvecklar vi goda idéer till nya affärer och hållbara lösningar för framtiden.

BizMaker erhåller projektstöd från bland andra Europeiska Regionalfonden och Region Västernorrland.

Presskontakt

Matts Nyman

Matts Nyman

Presskontakt Verkställande direktör 070 604 00 52

Relaterat material