Skip to main content

Fortsatt satsning på nya tillväxtföretag i Västernorrland

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2018 13:09 CEST

2019 tar projekt SPRINT över stafettpinnen från EU-projektet VINK, som drivs av BizMaker fram till 31 december 2018.

BizMaker har beviljats finansiering om drygt 15,5 miljoner kronor från Region Västernorrland och totalt 4,15 miljoner från länets sju kommuner för att under tre år vidareutveckla den regionala inkubatorn genom samverkansprojektet SPRINT.

- Uppslutningen från hela regionen har varit fantastiskt. Det är tydligt att man sätter stort värde på vår verksamhet och ser de långsiktiga effekterna som nya innovationer och växande företag ger, säger en glad Matts Nyman, inkubatorchef på BizMaker.

SPRINT, Samverkan i projekt för regional innovation och tillväxt, är ett treårigt projekt som 2019-2021 ska vidareutveckla inkubatorsystemet och främja tillväxten av fler innovativa företag i länet. Projektet tar vid årsskiftet över stafettpinnen efter VINK, ett EU-projekt som drivs av BizMaker fram till 31 december 2018.

– Uppbyggnaden av vår regionala inkubator är en unik satsning som engagerat hela Västernorrland och skapat eko över resten av Sverige. Nu hoppas vi även kunna växla upp projekt SPRINT i EUs strukturfonder, för att ge ännu större pang för pengen till vår region, säger Eva Nyh Hederberg, vd på Åkroken Science Park AB.

Lärdomar har dragits och utvecklingsområdena som identifierats i det nya projektet är affärsutveckling, modeller och processer för samverkan, positionering och ökade insatser för mångfald och jämställdhet.

- Man brukar säga att det tar minst sju år att bygga ett växande företag. Vår målsättning är att bidra med kvalificerat affärsstöd för att halvera tiden från idé till marknad. Vi ser också att företag som satsar på jämställdhet har större möjligheter till hållbar tillväxt, säger Matts Nyman.

Genom aktiv samverkan mellan Västernorrlands kommuner och innovationsaktörer ska projekt SPRINT leda till en regional tillväxtmotor som på ett långsiktigt och effektivt sätt arbetar för att uppnå målen i den regionala utvecklingsstrategin.

– Vi ser BizMaker och projekt SPRINT som ett viktigt verktyg för att positionera Västernorrland som en stark region för hållbar innovation och tillväxt i Sverige, säger Maria Lidgren, tillväxtchef på Region Västernorrland.

Projekt SPRINT 2019-2021 kommer att drivas av BizMaker som är ett affärsområde inom Åkroken Science Park AB. Region Västernorrland finansierar projektet med 15 537 844 kronor. Västernorrlands samtliga kommuner är medfinansiärer och går in med totalt 4 150 000 kronor. ALMIBRON InnovationCoompanionHandelskammarenMittuniversitetet och RISE Processum medverkar som samverkanspartners i projektet.

Sedan 2004 har BizMaker utvärderat över 4000 affärsidéer och coachat drygt 430 startups. Idag rankas BizMakers inkubator som en av de främsta i landet av Vinnova, som också finansierar verksamheten under 2018-2019 med så kallade nationella Excellensmedel i syfte att främja utvecklingen av nya kunskapsintensiva företag med stor internationell potential.

För mer information, kontakta:
Eva Nyh Hederberg, vd Åkroken Science Park AB
070-280 34 35, eva.nyh-hederberg@bizmaker.se

Matts Nyman, inkubatorchef BizMaker
070-604 00 52, matts.nyman@bizmaker.se

Maria Lidgren, tillväxtchef Region Västernorrland
070-190 44 14, maria.lidgren@rvn.se

BizMaker är en regional företagsinkubator med kontor på sju orter i Västernorrland och på Ekerö i Stockholm. Vi erbjuder kreativa kontorsmiljöer och en effektiv process för utveckling av människor, affärer och nya tillväxtföretag. 

BizMaker driver projekt VINK 2016-2018 och erhåller stöd från bland annat Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Västernorrland.