Skip to main content

Hållbara startups belönas med 100 000 kronor

Pressmeddelande   •   Okt 30, 2019 07:04 CET

Eva Nyh Hederberg på BizMaker och Carina Bergquist Palm på Nordeas Norrlandsstiftelse ser fram emot att premiera hållbara företag.

Stipendier om totalt 100 000 kronor ska delas ut till BizMakers startups. Det är Nordeas Norrlandsstiftelse som vill uppmärksamma nya företag som på ett tydligt sätt inkluderat hållbara värden i sina affärsmodeller och innovationer.

- Det känns jätteroligt att vi, tillsammans med Nordea, kan lyfta fram och belöna entreprenörer som genom sina affärsidéer bidrar till en positiv samhällsutveckling, säger BizMakers vd Eva Nyh Hederberg.

Carina Bergquist Palm, ordförande för Nordeas Norrlandsstiftelse, beslutar om vilka startups som erhåller stipendierna. 

- Innovation och entreprenörskap skapar stora värden för vår regionala tillväxt, vilket är viktigt för oss som bank. Vi hoppas att denna typ av satsningar på nytänkande företag även ska leda till utveckling och förnyelse inom vår egen bransch, säger Carina Bergquist Palm.

BizMaker har under 2019 antagit en ny strategi där hållbar utveckling genomsyrar verksamheten. 

- Ett av områdena som omfattas är intaget av nya startups till vår inkubatorverksamhet, där affärsidéerna ska kunna bidra till ett eller flera av FNs globala hållbarhetsmål, säger Eva Nyh Hederberg.

För att stötta det arbetet har Nordeas Norrlandsstiftelse beslutat att dela ut stipendier till tre av BizMakers startups som på ett bra sätt bidrar till dessa mål. 

- Vi vill premiera människor med hållbara affärsidéer och lyfta fram dem som inspirerande förebilder för andra, säger Carina Bergquist Palm.

Prisutdelningen sker den 28 november i anslutning till BizMakers event "Framtidens Företag" på Grönborg i Sundsvall. Stipendierna delas ut i följande kategorier:

  • Lönsamhetspriset: 40 000 kr
    Går till en startup som visar att en hållbar affärsidé skapar lönsamhet och konkurrenskraft.
  • Jämställdhetspriset: 40 000 kr
    Går till en startup som visar att ett jämställt företagande skapar ökad dynamik och bättre resultat.
  • Utvecklingspriset: 20 000 kr
    Går till en startup som tar framtidens utmaningar på allvar och stegvis styr mot ett hållbart företagande.

- Vi kommer utvärdera om utdelningen av stipendier till BizMakers startups är något vi kan göra fler gånger. Det är vår förhoppning, avslutar Carina Bergquist Palm.

Pressinbjudan
Media inbjuds att delta på plats den 28 november. Prisutdelningen sker kl. 16.15. Mer information: https://framtidens-foretag.confetti.events

Kontakt
Eva Nyh Hederberg
Vd, BizMaker
070 280 34 35, eva.nyh-hederberg(@)bizmaker.se

Carina Bergquist Palm
Ordförande Nordeas Norrlandsstiftelse och chef Region Norr, Nordea Bank AB
070 322 18 43, carina.bergquist.palm(@)nordea.se

Om Nordeas Norrlandsstiftelse
Stiftelsens ändamål är att genom ekonomiska bidrag eller på annat sätt främja forskning och utvecklingsarbete som kan vara av betydelse för bankens verksamhet främst inom Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands, Jämtlands och Gävleborgs län. www.nordeasnorrlandsstiftelse.se

BizMaker är en regional inkubator och science park i Västernorrland. Som länets motor för innovation främjar vi företagsutveckling och förnyelse av näringsliv och samhälle. Med ett coachande förhållningssätt frigör vi kraften hos entreprenörer och innovatörer så att goda idéer kan formas till nya affärer och hållbara lösningar för framtiden. BizMaker erhåller projektstöd från bland annat Europeiska regionalfonden och Region Västernorrland.