Skip to main content

beQuoted nyheter: Nya finansiella mål ger hög direktavkastning i Björn Borg

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2009 11:27 CET

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2009-28/bbb-2009-28.htm#BjornBorg

- beQuoted rapporterar från analytikerträffen i samband med tredje kvartalets rapport

Björn Borg presenterar nya finansiella mål innebärande en tillväxt om minst 10 procent och att delar av den stora kassan successivt kommer delas ut. På analytikerträffen där beQuoted närvarade berättades om framtiden i USA, den nya Kids-kollektionen och förstås om den ekonomiska utvecklingen och de nya finansiella målen.

Ny strategi i USA, söker samarbetspartner
Tidigare i år kommunicerades att ett vägval för USA väntades tas innan årets slut. På analytikermötet berättades att man nu väljer att dra ned på den egna verksamheten i USA för att istället söka efter en lämplig samarbetspartner.

- USA är en komplicerad marknad som kräver anpassning av både produkter och erbjudanden, säger vd Arthur Engel.

Exempelvis behöver man kunna erbjuda ett lyxigt enpack till renodlade underklädesbutiker medan det för kanaler som stormarknader krävs storpack. Dessutom behövs andra anpassningar som större storlekar och mer konservativa färger.

- Drömscenariot vore att bli exklusiv leverantör till en stor retail-kedja, fortsätter Arthur Engel.

beQuoted konstaterar att det kommer att dröja innan USA blir något att räkna med för Björn Borg. På kort sikt ger det dock positiva effekter på kostnaderna för USA som under första halvåret i år var cirka 8 miljoner kronor: 

- Kostnaderna för USA sjunker väsentligt under 2010, lovar Arthur Engel.

Nya finansiella mål
I samband med rapporten presenterades även nya finansiella mål. En årlig organisk tillväxt om minst 10 procent och en rörelsemarginal om minst 20 procent ska uppnås.

För de aktieägare som minns de fantastiska tiderna mellan 2005 och 2007 när bolaget växte 50 - 70 procent, dessutom med rörelsemarginaler över 25 procent, kan denna målsättning nog te sig lite blek.

På analytikermötet flaggades dessutom för att det är tveksamt om en tillväxt i linje med de nya målen kan nås nästa år.

Uppenbarligen bedömer Björn Borg att det inte finns något större tillväxtutrymme på de stora etablerade marknaderna (Sverige, Holland, Danmark och Norge), åtminstone inte på kortare sikt. 

Samtidigt är de nya marknaderna för små för att ens vid en mycket bra utveckling kunna ge en väsentlig påverkan på koncernens tillväxt redan nästa år. Enligt Arthur Engel får man räkna med att det tar tre år innan man ser om en ny marknad bär sig eller inte.

Utdelning av överskottslikviditeten
De nya målen inkluderar även att utdelningen ska uppgå till minst 50 procent av nettoresultatet och att kassan ska vara 10 - 20 procent av omsättningen. Det innebär att bolaget sitter på en kraftig överlikviditet som avses delas ut successivt de kommande åren.

Björn Borg Kids - ny kollektion
För ett par månader sedan presenterades en utökning av sortimentet med en underklädeskollektion för barn, Björn Borg Kids.

beQuoted har varit lite tveksamma över hur bra varumärket, som för oss främst står för sexiga och snygga underkläder, egentligen passar på en barnkollektion.

Som svar på det visade Arthur Engel upp några exempel av kollektionen för oss och förklarar hur andra färger och mönster tillsammans med en annorlunda förpackning tydligt ska särskilja barnprodukterna från vuxenkollektionerna.

Enligt bolaget är intresset för Kids stort från återförsäljare och distributörer. En smyglansering sker inför jul och full utrullning görs under nästa års andra kvartal.

Bra resultat tredje kvartalet 2009
Resultatet för tredje kvartalet blev bättre än beQuoted väntat sig, vilket till stor del beror på att rörelsegrenen Distribution gjorde ett bättre resultat än vi vågat hoppats.

En orsak till det är den svagare dollarn men även, vilket förstås är mer glädjande, att en återhämtning ses på den svenska marknaden.

Niomånadersperioden januari till september 2009 i siffror:

• Omsättning - Varumärket: 1.554 Mkr (1.495), +3,9%
• Omsättning - Koncernen: 417,7 Mkr (395,3), +5,7%
• Resultat efter finansnetto: 91,9 Mkr (106,1),  -13,4%
• Vinst per aktie: 2,68 kr (3,05)

Siffrorna för det tredje kvartalet isolerat:

• Omsättning - Varumärket: 566 Mkr (563), +0,5%
• Omsättning - Koncernen: 155,2 Mkr (160,8), -3,5%
• Resultat efter finansnetto: 40,8 Mkr (52,3), -22,0%
• Vinst per aktie: 1,20 kr (1,50)

I rapporten presenterades även att distributionsavtal ingåtts för ytterligare två nya marknader, Chile och Portugal.

Goda utsikter för fjärde kvartalet
De senaste två åren har Björn Borgs resultat för fjärde kvartalet varit avsevärt svagare än för det tredje.

På beQuoteds fråga om hur julhandeln påverkar de olika delarna av koncernen berättar ekonomichefen Johan Mark att för Björn Borgs största rörelsegren, Produktutveckling, hamnar intäkterna relaterade till julförsäljningen till övervägande del redan under tredje kvartalet. 

För de övriga affärsområdena kommer däremot intäkterna under fjärde kvartalet. Med den starka julhandel som förväntas i Sverige tillsammans med den fortsatt svaga dollarn tror vi chanserna är goda för att fjärde kvartalet blir bra. Framförallt för Distribution och Detaljhandel, men även på koncernnivå.

Det tillsammans med att tredje kvartalet blev bättre än vi väntat oss gör att vi höjer vår prognos för årets vinst per aktie från 3,20 kronor till 3,60 kronor.

God direktavkastning i väntan på ny tillväxtfas
På den prognosen för 2009 handlas aktien till ett p/e-tal på drygt 18 vid dagens kurs kring 67 kronor. Justerat för den stora kassan om cirka 10 kronor per aktie blir p/e-talet 16.

Sannolikt dröjer det alltså ett par år innan nya marknader åter kan ta bolaget till ett tillväxt-case. Under tiden kan dock aktieägarna glädjas över en hög direktavkastning. Åtminstone 3 - 4 kronor per aktie kan förväntas till våren. Det borgar för att intresset för aktien upprätthålls.

JIMMIE LANDERMAN
jimmie.landerman@beQuoted.com

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy