Skip to main content

beQuoted nyheter: Varubrist i butikerna ledde till svagt fjärde kvartal för Björn Borg

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2010 11:33 CET

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2010-05/bbb-2010-05.htm#BjornBorg

Varubrist i butikerna ledde till svagt fjärde kvartal för Björn Borg
- beQuoted träffar en obekymrad Arthur Engel som ser ljuset i tunneln

Få produktnyheter och en stor försiktighet hos distributörerna vid införsäljningen av julvarorna uppges vara bakomliggande orsaker till det fjärde kvartalets svaga resultat. Under 2010 lanseras ett flertal produktlinjer vilket gör att vd Arthur Engel ser med tillförsikt på framtiden.

Svagt fjärde kvartal 2009
Björn Borg avslutade året med svaga siffror.

Fjärde kvartalet isolerat:

• Omsättning - Varumärket: 422 Mkr (476), -11,3%
• Omsättning - Koncernen: 102,2 Mkr (131,2), -22,1%
• Resultat efter finansnetto: 19,7 Mkr (28,7), -31,4%
• Vinst per aktie: 0,53 kr (0,91), -41,7%

2009 års omsättning och resultat:

• Omsättning - Varumärket: 1976 Mkr (1971), +0,3%
• Omsättning - Koncernen: 519,9 Mkr (526,6), -1,3%
• Resultat efter finansnetto: 111,7 Mkr (134,8),  -17,1%
• Vinst per aktie: 3,21 kr (3,96), -18,9%

Då en stor del av julhandeln hamnar i tredje kvartalets omsättning för koncernen är det naturligt med ett svagare fjärde kvartal.

Både vinst och omsättning blev dock lägre än beQuoted räknat med. Då ska man dessutom komma ihåg att det under jämförelsekvartalet togs engångskostnader på 5 miljoner kronor.

Det svaga resultatet var dock inget som oroade Arthur Engel när han på analytikerträffen presenterade rapporten och pekade på framförallt två bakomliggande orsaker:

Dåligt med nyheter i sortimentet samt att införsäljningen av julvarorna görs redan i maj, en tidpunkt då kunderna hade en avsevärt dystrare syn på framtiden, ledde till att det funnits allt för få Björn Borg produkter på butikshyllorna.

Fler produktnyheter under 2010
- Vi måste komma med fler nyheter och oftare. Det är något kunderna förväntar sig, säger vd Arthur Engel.

För innevarande år ser situationen bättre ut med de nya produktlinjerna Love All och Sports som nu börjat säljas in till distributörerna. Under andra kvartalet släpps dessutom den nya kollektionen för barn, Björn Borg Kids.

- Både Love All och Kids har fått ett väldigt bra mottagande hos distributör och återförsäljare, låter Arthur Engel meddela.

beQuoted upplevde de kollektioner som visades upp som en klar uppfräschning av sortimentet. Det var mycket nya färger och snygg design.

Produktområdet skor licensieras ut
En nyhet var att man är på väg att licensiera ut produktutveckling och försäljning av skor till företaget Trend Design Group. Försäljningen i Finland och Sverige behålls dock av Björn Borg.

Synergierna med underkläder är minimal och Arthur Engel hoppas att produktområdet i händerna på en aktör med erfarenhet och distributionsnät inom skoverksamhet ska ge skor en avsevärt högre tillväxtpotential.

- Vi säljer 350.000 par skor om året idag, varför inte sälja en miljon? säger han retoriskt.

Svag utveckling på etablerade marknader
Holland som, mätt i varumärkesförsäljning, är Björn Borgs klart största marknad har tidigare år uppvisat en mycket stark tillväxt (2006: +162%, 2007: +83%, 2008: +27%). Den trenden bröts under 2009 då försäljningen istället minskade något. 

Arthur Engel uppger att det främst beror på en svag utveckling för den damkollektion som den holländska distributören själv tagit fram och säljer. Kärnverksamheten, det vill säga underkläder, utvecklades relativt stabilt.

Även på de övriga etablerade marknaderna, Sverige, Danmark och Norge, som mattades av redan under 2008, sjönk omsättningen.

Stark tillväxt på mindre marknader
Mer glädjande är då försäljningen på de mindre marknaderna som, visserligen från låga nivåer, ökade med i storleksordningen 60 procent. 

Under året har en kritisk genomgång av distributörerna genomförts, vilket bland annat inneburit att den engelska och den franska distributören sagts upp. Samtidigt har nya avtal tecknats med aktörer på stora spännande marknader såsom Tyskland och Italien.

Vad det gäller USA framkom inga större nyheter. Dörren är öppen för samarbetspartners, men den egna verksamheten har fasats ut vilket innebär väsentligt lägre kostnader under 2010.

Rejäl utdelning föreslås
Kassaflödet under året var starkt och koncernen förfogade vid årsskiftet över en kassa på närmare 300 miljoner kronor, motsvarande 12 kronor per aktie. En utdelning om 5 kronor per aktie föreslås.

Det lämnar ytterligare 3 - 5 kronor i utdelningskapacitet innan likvida medel är nere i nivå med de finansiella målen, samtidigt som ett fortsatt starkt kassaflöde väntas.

Aktien handlas för närvarande kring 66 kronor, vilket justerat för den kommande utdelningen om 5 kronor ger ett p/e-tal på 19 räknat på 2009 års redovisade resultat.

beQuoted räknar med ett bättre resultat för 2010, men också att första halvåret kan bli något svagare. Det överensstämmer väl med den bild som bolaget själv förmedlar under analytikerträffen.

- Vi ser ett spirande ljus, även om det kanske inte syns redan under första halvan av 2010, avslutar Arthur Engel.

JIMMIE LANDERMAN
jimmie.landerman@beQuoted.com

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy