Skip to main content

beQuoted nyhetsbrev: Björn Borg tar marknaden med storm - tillväxten sista kvartalet över 100 procent

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2007 13:47 CET

World Brand Managements (WBM) bokslut tog marknaden med storm. Tillväxten för sista kvartalet ökade med över 100 procent. Vinsten ökade samtidigt nästan 150 procent. beQuoted har tittat närmare på hur företaget har kunnat lyckas med detta.

Explosiv utvecklingen under 2006
Försäljningen av Björn Borg-produkter har fullständigt exploderat under 2006. För helåret blev siffrorna i korthet:

• Omsättning - Varumärket: 1.404,0 Mkr (747,0), +88%
• Omsättning - WBM: 324,6 Mkr (183,6), +77%
• Resultat efter finansnetto: 81,9 Mkr (32,9), +149%
• Vinst per aktie: 10,19 kr (4,11), +148%

För sista kvartalet isolerat blev motsvarande siffror:

• Omsättning - Varumärket: 483,0 Mkr (207,0), +134%
• Omsättning - WBM: 108,5 Mkr (51,2), +112%
• Resultat efter finansnetto: 34,1 Mkr (13,6), +151%
• Vinst per aktie: 4,22 kr (1,69), +150%

Utdelningen föreslås bli 3 kr per aktie (1,25).

En rapport som överträffar beQuoteds förväntningar
Man kan minst sagt säga att WBM har överträffat våra och marknadens förväntningar. beQuoteds förväntningar för helåret låg på 8,90 kronor per aktie (se nyhetsbrev nr 31 2006). Utfallet blev 10,19 kronor per aktie, vilket fick kursen att rusa till 380 kr.

Tillverkningskostnaderna följer i stort sett försäljningen. Medan de övriga rörelsekostnaderna i form av distribution, administration och utveckling endast har ökat marginellt trots försäljningsökningen. Därför har vinstmarginalen ökat från 18 procent till 25 procent på ett år.

Övriga rörelsekostnader 2006 jämfört med 2005
I miljoner kronor och inom parantes i förhållande till omsättningen*:

• Distribution | 52,0 (16%) | 40,1 (21,8%) |
• Administration | 22,4 (6,9%) | 17,4 (9,5%) |
• Utveckling | 8,2 (2,5%) | 7,0 (3,6%) |

* Omsättning | 324,5 | 183,6 |

beQuoted ser ingen överhängande fara att dessa kostnader på något sätt skulle börja skena framöver, vilket borgar för en fortsatt bra marginalutveckling.

Sjunkande bruttomarginal till följd av expansionen
Det enda om inte pekade uppåt i bokslutet var bruttomarginalen som sjönk från 52,2 procent 2005 till 50,7 procent 2006. Vd Nils Vinberg tar dock de sjunkande marginalerna med ro:

- Jag har hela tiden sagt att målet är att behålla en marginal över 50 procent. Den kraftigt ökade andelen exportförsäljningen påverkar självklart marginalen, men målet kvarstår.

En effektiv affärsmodell för nya marknader
Affärsmodellen bygger på att varje land tar kostnaderna och gör arbetet för försäljningen av Björn Borg-produkterna i respektive land. Detta minskar riskerna för WBM. Kunskapen om hur arbetet skall bedrivas sköts också bäst av en engagerad lokal entreprenör.

När beQuoted pratade med Nils Vinberg om de lokala distributörerna i England och Tyskland är vibbarna positiva:

- Vi är mycket nöjda med dem, men man ska komma ihåg att det tar tid att etablera sig på stora och tuffa marknader som England och Tyskland.

Holland som har varit med i över tio år, öppnar tre nya butiker fram till sommaren. För att skapa en lika bra grund för framtiden engagerar sig WBM lite extra i de nya marknaderna.

- Vi står för delar av marknadsföringen på nya marknader. Vilket är helt i linje med vår strategi. I början kan man inte räkna med att satsningarna av de lokala distributörerna ska räcka. Därför gör vi olika former av samarbeten med våra distributörer i inledningsskedet, berättar Nils Vinberg.

Nya konceptbutiker och nytt huvudkontor
Under året kommer minst två nya Björn Borg-butiker etableras i Sverige. Stockholm och Linköping är redan klara. Dörrarna kommer öppna upp under andra och tredje kvartalet.

WBM passar samtidigt på att flytta sitt huvudkontor till nya lokaler på Södermalm i Stockholm. Huvudkontoret kommer ligga i anslutning till den nya konceptbutiken och invigs under augusti. Nils Vinberg ser flytten som ett naturligt steg:

- Efter senaste årens tillväxt har de befintliga lokalerna helt enkelt blivit för små.

Idag har företaget 6 egna konceptbutiker och 2 factory outlet-butiker. Enligt Nils Vinberg, letar bolaget kontinuerligt efter attraktiva lägen att etablera nya konceptbutiker på:

- Butikerna har en viktig funktion för positioneringen av varumärket och rätt läge är avgörande. Det råder samtidigt en hård konkurrens om dessa butikslokaler.

Aktiesplitten för liten (igen)
Styrelsen föreslår att en aktiesplit på 4:1 skall genomföras. Vilket om så blir fallet skulle vara WBM:s andra split sedan noteringen för drygt två år sedan.

Vi fick alltså rätt när vi vid det förra tillfället skrev att splitten skulle bli för liten, se beQuoted nyhetsbrev nr 15 2006. Då kommenterade Nils Vinberg splitten på följande sätt:

- Aktiesplitten görs för att aktien ska hamna på samma kurs som vid börsintroduktionen.

Introduktionskursen i december 2004 var 68 kr (lika med 17 kr efter första splitten). beQuoted vågar sticka ut hakan igen och påstår att splitten även den här gången kommer att bli för liten.

Marknaden ser potential i bolaget
Aktien handlas till 375 kronor vilket motsvarar ett p/e-tal på 37 för 2006. Precis som marknaden verkar göra, tror beQuoted att tillväxten kommer att fortsätta.

För 2007 förväntar vi oss att WBM omsätter cirka 450 miljoner kronor. Resultatet efter finansnetto tror vi hamnar på 125-135 miljoner kronor, vilket skulle bli strax över 16 kronor per aktie. Det innebär att aktien handlas till p/e 23 på 2007 års vinstnivå.

Även Redeye har kommit med en analys. Deras förväntningar ligger på 15,20 kronor i vinst per aktie för 2007. Det ger ett p/e-tal på 25.

Värderingen av WBM börjar nå en hög nivå. Allt fler har förstått vilken potential som finns bolaget och har värderat upp aktien därefter. Tidigare har aktien värderats runt 20-25 på det rullande resultatet.

Det som drar nu är naturligtvis att företaget har överträffat marknadens förväntningar på tillväxt och resultat. Dessutom har WBM köpt rättigheterna till varumärket Björn Borg vilket vi tycker är extremt positivt. Förväntningar på att expansionen kommer att fortsätta till nya marknader ligger också i korten.

beQuoted tycker att ett p/e-tal runt 25 på 2007 års vinst är motiverat sett till bolagets tillväxt. För att motivera en ännu högre kurs krävs det att de nya marknaderna utvecklas väl. Ett tecken att hålla utkik efter är om provförsäljningarna i England och Tyskland utökas till fler varuhus under våren.

JOHAN SKÅRBRATT
johan.skarbratt@beQuoted.com

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.