Skip to main content

Bokslutskommuniké 2009 - Rustat för långsiktig tillväxt

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2010 11:24 CET

Perioden 1 januari – 31 december 2009
• Varumärkesförsäljningen (exklusive moms) ökade något till 1 976 MSEK (1 971).
• Koncernens nettoomsättning minskade med 1 procent till 519,9 MSEK (526,6).
• Bruttovinstmarginalen minskade till 51,3 procent (53,8).
• Rörelseresultatet minskade till 112,6 MSEK (128,8).
• Resultat efter skatt minskade till 80,9 MSEK (99,2).
• Resultat per aktie minskade till 3,22 SEK (3,96). Beräknat efter utspädning uppgick resultatet per aktie till 3,21 SEK (3,96).
• Styrelsen har beslutat att förslå årstämman att en utdelning om 5,00 SEK (1,50) per aktie ska utgå.

Fjärde kvartalet, 1 oktober – 31 december 2009
•Varumärkesförsäljningen (exklusive moms) minskade med 11 procent till 422 MSEK (476).
•Koncernens nettoomsättning minskade med 22 procent till 102,2 MSEK (131,2).
•Bruttovinstmarginalen ökade till 55,7 procent (54,1).
•Rörelseresultatet minskade till 19,4 MSEK (26,0).
•Resultat efter skatt minskade till 13,5 MSEK (22,8).
•Resultat per aktie minskade till SEK 0,54 (0,91). Beräknat efter utspädning uppgick resultatet per aktie till 0,53 SEK (0,91).
•Avsiktsförklaring har tecknats om att utlicensiera produktområdet skor.  

 

Koncernen äger varumärket Björn Borg och har verksamhet inom de fem produktområdena kläder och skor samt väskor, glasögon och parfym. Björn Borg-produkter säljs på ett femtontal marknader, varav Sverige och Holland är de största. Verksamheten bedrivs genom ett nätverk av produkt- och distributörsbolag som antingen ingår i koncernen eller är fristående bolag med licenser avseende produktområde och geografisk marknad. Björn Borg-koncernen har egen verksamhet i alla led från varumärkesutveckling till konsumentförsäljning i egna Björn Borg-butiker. Totalt beräknades försäljningen av Björn Borg-produkter 2009 uppgå till cirka 2 miljarder kronor i konsumentledet exklusive moms. Koncernens nettoomsättning uppgick 2009 till 520 MSEK. Antalet anställda var 92 vid årets slut. Björn Borg är noterat på Nasdaq OMX Nordic, mid cap, sedan 7 maj 2007.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy