Skip to main content

Delårsrapport Q2 2007

Pressmeddelande   •   Aug 16, 2007 15:40 CEST

1 januari – 30 juni 2007
• Varumärkesförsäljningen ökade med 81 procent till 927 MSEK (511).
• Koncernens nettoomsättning ökade med 69 procent till 206,5 MSEK (122,6).
• Bruttovinstmarginalen uppgick till 52,6 procent (51,7)
• Rörelseresultatet ökade med 121 procent till 50,6 MSEK (22,9).
• Resultat efter skatt ökade med 116 procent till 36,5 MSEK (16,9).
• Resultat per aktie ökade med 106 procent till 1,52 SEK (0,74). Beräknat efter utspädning uppgick resultatet per aktie till 1,50 SEK (0,73).


VD kommenterar
Vi kan glädjande nog presentera ännu ett mycket starkt kvartal för både varumärket Björn Borg och koncernen. Det känns bra att få kvitto på att vi fortsätter att göra rätt saker – att kollektionerna, samarbetet med våra partners, butikerna och det långsiktiga varumärkesarbetet verkligen fungerar.

Kläder, med den största produktgruppen underkläder, fortsätter att vinna terräng på de etablerade marknaderna, där positionen redan är mycket stark. Under hösten ser vi bland annat fram emot en spännande internationell lansering inom herrkläder. Vi är också glada över den positiva utvecklingen under kvartalet inom produktområdet skor som därmed kunde ta igen nedgången i försäljning under årets inledning. Nu arbetar vi vidare med att utveckla skoverksamheten och öka penetrationen internationellt.

Ännu är det de etablerade marknaderna som driver Björn Borgs starka tillväxt, men på sikt kommer nya marknader att bli allt viktigare för varumärkets expansion. Nu tar vi klivet in i ytterligare tre intressanta länder – Australien, Frankrike och Österrike – där erfarna lokala distributörer planerar att påbörja försäljning under hösten. Vi ser goda möjligheter för Björn Borg på dessa marknader, men precis som i England och Tyskland kommer etableringen att starta i liten skala. Vår närvaro i England och Tyskland ökar succesivt, även om vi gärna hade sett en högre tillväxttakt där.

I maj noterades Björn Borg på Stockholmsbörsen. Det innebar inga stora förändringar för vår basverksamhet men det bidrar till att vi blir lite mer synliga och genomlysta. En positiv effekt är att vi har fått en högre andel institutionella ägare och cirka 2 000 nya aktieägare – totalt närmare 5 000 – som vi naturligtvis vill hälsa hjärtligt välkomna.

Nils Vinberg
Verkställande direktör

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy