Skip to main content

Nyheter från BeQuoted: Björn Borg tar över distributionen i England

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2010 13:22 CEST

- Vi tror vi själva kan prestera bättre, säger CFO Johan Mark

Utvecklingen under andra kvartalet var positiv för Björn Borg, framförallt gick Sverige och Danmark bra. I England väljer bolaget att göra ett avsteg från strategin med externa distributörer och tar själva över distributionen. beQuoted har pratat med CFO Johan Mark.

Övertar engelska verksamheten
I samband med halvårsrapporten meddelades att bolaget själva tar över distributionen på den engelska marknaden.

Intresserade aktörer saknades inte men bolaget valde ändå att göra ett avsteg från affärsmodellen med externa distributörer av flera anledningar. CFO Johan Mark kommenterar:

- De distributörer vi varit i kontakt med har haft flera varumärken i portföljen, vilket gör att de inte kan hålla det fokus som vi eftersträvar. Vi tror vi själva kan prestera bättre än de långsiktiga planer de presenterat för oss, säger han till beQuoted.

- En annan anledning är att vi kommer närmare Europa. Nu sitter vi lite i en skyddad verkstad här i Norden samtidigt som vi vill expandera internationellt. Det kan vara bra att få smaka på vår egen medicin. England passar bra då landet ofta är ett föredöme för modebranschen i Europa, fortsätter han.

Nyrekryterad landschef går in som delägare
- Vi hade heller knappast gjort detta om det inte varit för att vi tror oss hittat rätt person. Vi har fått tag i en landschef med rätt erfarenhet och som satsar en rejäl egen slant i det här och därmed delar både risk och potential med oss.

Landschefen, med tidigare erfarenhet från Speedo och Pringle på den engelska marknaden, kommer att äga 10 - 20 procent av det engelska dotterbolaget. Björn Borg får option att på sikt köpa ut honom.

Johan Mark ser inte att övertagandet skulle innebära en väsentlig finansiell risk för bolaget.

- Tanken är förstås att England ska generera egna kassaflöden. Vi startar småskaligt, och verksamheten får växa i takt med intäkterna, säger han.

Att det skulle innebära vinst redan under 2011 är dock inte sannolikt, men påverkan på resultatet ska inte heller vara betydande.

- Det beror förstås på vad man menar med betydande, men kostnaderna ska i alla fall ligga väsentligt lägre än 2009 års rörelsekostnader för USA som landade på cirka 12 miljoner kronor, avslutar han.

Försäljningsökning under andra kvartalet 2010
Till skillnad från första kvartalet var försäljningstrenden positiv under andra kvartalet. Omsättning ökade med 3 procent, eller 6 procent exklusive valutaeffekter, vilket dock inte var tillräckligt för att ge positiva siffror för halvåret.

Första halvåret 2010 i siffror:

• Omsättning - Varumärket: 807 Mkr (960), -16%
• Omsättning - Koncernen: 249,1 Mkr (262,5), -5,1%
• Resultat efter finansnetto: 50,1 Mkr (51,1), -2,0%
• Vinst per aktie: 1,45 kr (1,49), -2,7%

Man ska undvika att dra för stora växlar på ett enskilt kvartals resultat, särskilt när det som i detta fall är det säsongmässigt svagaste.

Viktigare känns därför de positiva tongångar som vi möts av på bolagets analytikerträff i samband med att halvårsrapporten presenteras. Det är tydligt att vd Arthur Engel är belåten med utvecklingen och anser att man fått ordning på bolagets underklädesstrategi.

Framgångsrika kampanjprodukter
Arthur Engel berättar nöjt om kampanjprodukterna Nations, med flaggor från alla länder som deltog i fotbolls-VM, som sålt slut i ett stort antal länder, och Royal Wedding som gått bra i Norden.

- Kampanjprodukter är viktiga för de är lätta att marknadsföra och kan hålla ett högre pris, kommenterar han.

Mottagandet av den nya bastrosan Love All uppges också varit mycket gott.

Negativt resultat i rörelsegrenen detaljhandel
Trots återhämtningen i Sverige går det fortfarande trögt i Björn Borgs egna butiker där resultatet var negativt, -3,1 miljoner kronor för halvårsperioden (0,6).

Resultatet av den nya butiksmiljö som tagits fram och introducerats i Björn Borg-butiken på Sergelgatan i mars uppges dock vara positivt, och försäljningen har efter ombyggnaden överträffat övriga butiker.

Baltikum och Polen nya marknader, samarbetet i Frankrike avbryts 
För Estland, Lettland och Litauen har avtal med en distributör träffats och försäljning redan påbörjats. Därtill har en avsiktsförklaring gjorts med en Polsk aktör.

I Frankrike fortsätter däremot sökandet efter en lämplig distributör, då det inte blev något av det tidigare aviserade samarbetet.

- Frankrike är en tuff marknad där man gärna vill göra på sitt sätt, kommenterar Arthur Engel det avbrutna samarbetet.

Goda förutsättningar för fortsatt positiv trend
Med införsäljningen inför hösten och vintern redan avklarad, tolkar beQuoted de positiva tonerna från bolaget som att andra halvåret har alla möjligheter till att bli bra.

Vi räknar med en relativt kraftig vinstökning som tar vinsten per aktie till omkring 3,70 kronor för helåret, jämfört med 2009 års 3,21 kronor. Rapporten för tredje kvartalet kommer den 11 november.

JIMMIE LANDERMAN
jimmie.landerman@beQuoted.com

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.