Skip to main content

WBM genomför nyemission

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2007 09:00 CET

Inför den kommande noteringen vid Stockholmsbörsen och framtida satsningar förstärker WBM sitt institutionella ägande genom en nyemission till SEB Fonder och Swedbank Robur Fonder. Nyemissionen tillför bolaget 100 MSEK.

Styrelsen för Worldwide Brand Management AB (publ) har den 21 februari 2007, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 4 maj 2006, fattat beslut om en nyemission varigenom bolaget till SEB Fonder och Swedbank Robur Fonder emitterat sammanlagt 278.552 aktier, motsvarande cirka 4,6 procent av det totala antalet aktier efter emissionen. Emissionen sker till en teckningskurs per aktie om 359 SEK och innebär en ökning av bolagets aktiekapital med 348.190 SEK till 7.600.495 SEK. Nyemissionen tillför bolaget en sammanlagd emissionslikvid om 100.000.168 SEK. Aktierna, vilka skall betalas senast den 27 februari 2007, berättigar till vinstutdelning från och med för räkenskapsåret 2006.

Skälen för emissionen och för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att styrelsen bedömt det vara till fördel för bolaget och dess aktieägare att inför kommande notering vid Stockholmsbörsen förstärka bolagets aktieägarbas med breddat institutionellt ägande. Därtill kommer det kapitaltillskott som nyemissionen innebär att ge ökade möjligheter att eliminera bolagets skuldsättning och förbättra förutsättningarna att utveckla varumärket Björn Borg. Grunden för emissionskursen har varit aktiens marknadsvärde med en sedvanlig emissionsrabatt. SEB Enskilda har varit bolagets rådgivare.


För ytterligare information vänligen kontakta:
Nils Vinberg, VD, tel 08-506 33 700, mobil 0708-63 11 01, nils.vinberg@bjornborg.net
Fredrik Lövstedt, styrelseordförande, mobil 0708-59 54 80, fredrik.lovstedt@bjornborg.net

Om Worldwide Brand Management – WBM
WBM-koncernen utvecklar och driver sin verksamhet under varumärket Björn Borg. Verksamheten omfattar idag de fem produktområdena kläder, skor, väskor, glasögon och parfym som säljs på tio marknader i Europa, varav Sverige och Holland är de största. Totalt uppgick försäljningen av Björn Borg-produkter under 2006 till cirka 1 404 Mkr i konsumentledet. Koncernens omsättning under samma period uppgick till 325 Mkr och resultatet efter finansnetto uppgick till 81 Mkr. Antalet anställda är 64. WBMs aktie handlas på First North sedan december 2004.


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.