Skip to main content

WBMs årsredovisning 2005

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2006 08:58 CEST

Årsredovisningen för 2005 finns nu tillgänglig på WBMs webbplats, www.bjornborg.net. Den kommer att sändas per post till aktieägarna under vecka 15.

Från årsredovisningens VD-ord
I årsredovisningens VD-ord sammanfattar VD Nils Vinberg året som gått som ett rekordår.

”Varumärket Björn Borg stärkte sin position på befintliga marknader. WBM hade samtidigt en större tillväxt än någonsin – 51 procent, varav 19 procent organiskt – och vi mer än fördubblade vårt resultat.”

Nils Vinberg beskriver även expansionsstrategin och att WBM räknar med att under 2006 påbörja etablering på minst en ny marknad. På befintliga marknader ska WBM växa genom fler butiker. Målet är att de 16 butiker som finns i dag ska bli dubbelt så många inom en treårsperiod. WBM ska även expandera med nya produktgrupper. Till hösten kommer sortimentet att utökas med så kallade home wear-produkter, exempelvis pyjamas.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Nils Vinberg, verkställande direktör, tel 08-506 33 700, mobil 0708-63 11 01, E-post nils.vinberg@bjornborg.net

Om Worldwide Brand Management – WBM
WBM-koncernen utvecklar och driver sin verksamhet under varumärket Björn Borg. Verksamheten omfattar idag de fem produktområdena kläder, skor, väskor, glasögon och parfym som säljs på sju marknader i Europa, varav Sverige och Holland är de största. Totalt beräknades försäljningen av Björn Borg-produkter 2005 uppgå till cirka 750 Mkr i konsumentledet. Koncernens omsättning uppgick 2005 till 184 Mkr och resultatet efter finansnetto uppgick till 31 Mkr. Antalet anställda är 49. WBMs aktie handlas på Nya Marknaden sedan december 2004.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera