Skip to main content

Helt ny totalförsäkring för villaköpare

Pressmeddelande   •   Mar 22, 2006 09:19 CET

Husköparen försäkrar sig mot fukt och mögel

Konstig lukt i duschen, fuktfläckar på källarväggarna eller läckande tak. Ett ganska vanligt scenario för en villaägare. Bjurfors lanserar en ny försäkring för husköpare som enligt villkor täcker fel som fuktskador och läckande tak som upptäcks först efter att köpet gått igenom. Dessutom baseras försäkringen på en ny allomfattande besiktning. Produkterna, som tagits fram i samarbete med Anticimex, har idag ingen motsvarighet på marknaden. De ingår i Bjurfors Trumf Villa.

Som husköpare ansvarar man för att upptäcka husets potentiella fel och brister. En köpare besiktigar därför ofta det objekt man vill köpa eller så kräver man besiktningsunderlag av säljaren. En vanlig besiktning indikerar ofta endast potentiella problemområden i huset som bör utredas vidare. Fortsatt utredning betyder ytterligare besiktningar eller tekniska undersökningar som går till botten med de potentiella brister huset har.

En besiktning som omfattar nästan allt
Bjurfors nya stora besiktning mäter fukt, borrar provhål och letar efter konstruktionsfel. Om det visar sig att huset i fråga har skador som måste åtgärdas, ges förslag på åtgärder och en kostnadsuppskattning.

Skador som upptäcks efter villaköpet
Om en husköpare upptäcker att det efter en tid börjar lukta mögel i badrummet, trots att inga förhöjda fuktvärden i konstruktionen uppmättes vid besiktningen, är köparen själv ansvarig för att åtgärda skadorna. En vanlig hemförsäkring täcker inte dessa våtrumsskador men det gör Bjurfors nya köparförsäkring. Den täcker även så kallade "riskkonstruktioner," dvs huskonstruktioner som inte uppvisar något fel vid besiktningstillfället men som skrivs upp som en risk i protokollet. Inredda källare eller tak på ett äldre hus är exempel på riskkonstruktioner.

Bjurfors köparförsäkring baserar sig på Bjurfors stora besiktning.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera