Skip to main content

Taggar

Folkhälsorapport 2019

Folkhälsorapport 2019

Dokument   •   2019-11-25 13:30 CET

Rapporten publiceras vart fjärde år och är en sammanställning över hur invånare i Stockholms län mår. Den visar att vi stockholmare aldrig tidigare varit så friska och levt så långa liv som vi gör idag. Den visar även våra största utmaningar, om levnadssätt som skapar livsstilssjukdomar, socioekonomiska skillnader och samhällsutmaningar som behöver lösas.

Budget 2020

Budget 2020

Dokument   •   2019-10-09 14:12 CEST

Rapport hemförlossningar

Rapport hemförlossningar

Dokument   •   2019-04-29 16:00 CEST

Förslag till beslut hemförlossning

Förslag till beslut hemförlossning

Dokument   •   2019-04-29 16:00 CEST