Skip to main content

​Blågrön budget klar: Stark ekonomi ger mer pengar till vårdcentraler och bussar

Pressmeddelande   •   Nov 13, 2018 06:00 CET

Den nya blågröna majoriteten presenterar sin första gemensamma budget för Region Stockholm. Stark ekonomi möjliggör 2,9 miljarder kronor mer till sjukvården och kollektivtrafiken nästa år. I budgeten görs bland annat satsningar på primärvården och kortare vårdköer, vårdens medarbetare, en utbyggd kollektivtrafik, minskad klimatpåverkan och psykisk ohälsa.

- Vi kommer fortsätta hålla ordning i ekonomin och banta byråkratin för att korta vårdköerna och bygga ut kollektivtrafiken. Detta sker samtidigt som vi tar ansvar för hela regionens utveckling när vi blir Region Stockholm. Med den här budgeten tar Region Stockholm första steget till att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare och flytta mer makt till vårdens medarbetare, säger Irene Svenonius (M), finanslandstingsråd och gruppledare

- Stockholmsregionen tar fortsatt sikte mot att bli Europas mest attraktiva storstadsregion. Den här budgeten är ett stort steg i rätt riktning där vi satsar på attraktiva mobilitetslösningar såsom pendelbåtar och cykelbanor och hållbara samhällsbyggnadslösningar när vi får ett ökat ansvar för regionens utveckling i och med regionbildningen 1 januari 2019, säger Gustav Hemming (C), tillväxt-, samhällsplanerings- och skärgårdslandstingsråd och gruppledare.

- Fler patienter ska kunna få vård utanför de stora sjukhusen och vi ska alla kunna få trygghet och långsiktighet i den nära vården. Därför miljardsatsar vi på vårdcentralerna och startar en stor primärvårdsreform, där alla som vill ska kunna få en fast husläkare som håller ihop och samordnar i vården, säger Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd och gruppledare.

- Med den här budgeten satsar vi på de äldre, på kvinnorna och på barnen. Vi satsar på välfärdens kärna. Man ska kunna lita vården. Med fortsatt fokus på tillgänglighet och kortare köer levererar vi en vård i världsklass, säger Ella Bohlin (KD), vårdutvecklingslandstingsråd och gruppledare.

- Klimatet kan inte vänta. Därför måste vi fortsätta bygga ut kollektivtrafiken. Vår bussatsning gör att fler kan avstå bil. Det är ett av många steg mot att bli en klimatneutral storstadsregion, säger Tomas Eriksson (MP), miljö- och kollektivtrafiklandstingsråd och gruppledare.

Budget 2019 för Region Stockholm: Frihet, trygghet och tillgänglighet i en attraktiv och hållbar Stockholmsregion

Budgeten finns nedan i en sammanfattning. Det går även att läsa här DN Debatt hur den blågröna majoriteten ser på den kommande mandatperioden.

Budgeten i siffror

- Budgeten uppgår till cirka 104 miljarder kronor för 2019.
- Budgeten uppfyller balanskravet. Det budgeterade resultatet exklusive omställningskostnader är 450 miljoner kronor.
- Skatten hålls oförändrad till 12,08 kronor/intjänad hundralapp
- Nämnderna tillförs 78,1 miljarder kronor i anslag i budgeten för 2019. Det är 2,9 miljarder (3,9 procent) kronor mer än i budgeten för 2018.
- Hälso- och sjukvårdentillförs i budgeten 64,2 miljarder kronor i för 2019, vilket är 2,3 miljarder (+3,8 procent) mer än i budgeten för 2018.
Kollektivtrafiken tillförs 10,7 miljarder kronor i budgeten för 2019 vilket 390 miljoner (+3,8 procent) kronor mer än i budgeten för 2018.
- Taxorna inom kollektivtrafiken höjs till motsvarande 890 kronor för ett 30-dagarskortfrån 1 januari 2019.
- Kollektivtrafikens totala intäkter, inklusive biljettintäkter, ökar med 631 miljoner kronor mellan 2018 och 2019. Här är även färdtjänsten inräknad.
- Investeringsbudgeten för 2019 uppgår till 15,7 miljarder kronor varav 7,4 miljarder kronor i vården och 8,1 miljarder kronor i kollektivtrafiken inklusive utbyggd tunnelbana.
- Investeringsplanen omfattar 122,7 miljarder kronor de närmaste tio åren för hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken inklusive utbyggd tunnelbana.

Budgeten i sammanfattning

- Ytterligare effektiviseringar för mer valuta för skattebetalarnas pengar.
- Arbete för mer effektiv styrning av nämnder och styrelser liksom deras verksamheter fortsätter.
- Skifte i personalpolitiken. Region Stockholm ska bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare för vårdens medarbetare. Fler beslut ska fattas av chefer och medarbetare i verksamheterna och färre av politiker.
- Ökat fokus på primärvården – satsning på 360 miljoner kronor.
- Fast husläkare för alla som vill.
- Bygga ut och förstärka första linjens psykiatri – 30 miljoner som del av primärvårdssatsning.
- Kösatsning för bättre vårdflöden på 70 miljoner för snabbare vård.
- Handlingsplanen mot självmord implementeras under 2019.
- Arbetstider, schemaläggning och bemanning ska avgöras i respektive sjukvårdsverksamhet.
- 200 miljoner för utbildning och kompetensutveckling, så som fler AT och ST-tjänster samt betald specialistutbildning för sjuksköterskor och undersköterskor.
- Trygghetsutbildning införs för vårdens medarbetare, 5 miljoner kronor.
- Vårdvalen ska ses över för bättre samverkan mellan vårdgivare och ökad kostnadskontroll.
- Utökning av digital tillgänglighet med digital vårdgaranti.
- Kraftig utbyggnad av pendeltågstrafiken i regionen med två försök på nya linjer, 140 + 70 miljoner kronor.
- Permanentning av cykelkansliet och snabbt genomförande av regionala cykelplanen.
- Förstärkt arbete för regional tillväxt och ökat bostadsbyggande.
- Tar höjd för ökade uppdrag inom regionbildningen.
- 10 miljoner på familjecentraler.
- Sammanhållen seniorvård.
- Utbyggnad av antalet geriatriska vårdplatser.
- Satsning på kvinnors vård.
- 10 miljoner på familjecentraler.
- Fortsatt arbete för trygg förlossning med kompetensförsörjning, utbyggd neonatalvård och investering i ny förlossningsklinik på S:t Görans sjukhus (planeras öppna 2021).
- De sista planerade närakuterna för barn och vuxna ska öppna under 2019.
- Kollektivtrafiken byggs ut med 46 nya spårstationer och 6 mil nya spår.
- Riktad satsning görs på busstrafiken omfattade 160 miljoner kronor som ger drygt 127 000 nya avgångar i länet nästa år.
- Fem miljoner satsas på en ny mobil kundservice i SL-trafiken som ska stärka upp servicen och trafikinformationen till resenärerna.
- Trygghetspaket på 30 miljoner kronor i kollektivtrafiken som bland annat ska ge fler trygghetskameror och ordningsvakter samt ökade insatser mot klotter och skadegörelse.
- Mer källsortering i kollektivtrafiken.
- Minskad klimatpåverkan, både i verksamheten och som regionplanerare. Bland annat utbyggnad av solceller.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.