Skip to main content

​Blågröna koalitionen efter Stockholms universitets delrapport om NKS: OPS-upphandlingen borde ha avbrutits

Pressmeddelande   •   Mar 18, 2019 10:44 CET

Våren 2017 tillsatte landstingsstyrelsen i Stockholms läns landsting (nuvarande Region Stockholm) en extern och oberoende utvärdering av hela NKS-projektet– från det att första beslutet fattades i slutet av 1990-talet till dess att hela sjukhuset kommer att vara fullt driftsatt år 2020. Utvärderingen utförs av den statliga myndigheten Stockholms Universitet. Nu är den andra delrapporten klar, som bland annat rör besluten om byggnationen, att genomföra OPS-modellen och planering av verksamhetsinnehållet.

Rapporten bekräftar första delrapportens (från våren 2018) slutsatser: Det fanns bred politisk enighet om att bygga ett nytt högspecialiserat sjukhus, finansieringslösningen – OPS-avtalet - utreddes inte tillräckligt och verksamheten på Karolinska Universitetssjukhuset, liksom hälso- och sjukvårdsförvaltningen och övrig vård i länet, på avstånd från planeringen av det nya sjukhuset. Den andra delrapporten konstaterar vidare att för- och nackdelar med OPS-finansiering av projektet inte fick en tillräckligt allsidig belysning i underlagen till beslut och att projektinformation hölls inom en väldigt snäv krets.

Den blågröna koalitionens slutsats utifrån delrapporten är bland annat att beslutet om ett OPS-avtal forcerades fram utan att andra alternativ utreddes tillräckligt, att totalkostnaden fram till år 2040 blev onödigt dyr för skattebetalarna på grund av OPS-lösningen och att hela NKS-projektet borde organiserats hos det befintliga sjukhuset, inte i en frikopplad organisation under landstingsstyrelsen. Ledning, chefer och medarbetare i verksamheten på Karolinska borde ha haft en central roll i planeringen av det nya sjukhusets.

- Delrapporten bekräftar den bild jag haft av att planeringen av Nya Karolinska genomfördes över huvudet på sjukhuset och i för slutna rum i landstingshuset. OPS-upphandlingen borde ha avbrutits. Det är viktigt att liknande misstag inte upprepas i framtiden. Vi har de senaste åren omförhandlat OPS-avtalet och sänkt kostnaderna med 4,4 miljarder kronor. Vår ambition är att kostnaden under den här mandatperioden ska sänkas ytterligare, säger Irene Svenonius (M), regionstyrelsens ordförande och gruppledare.

- Patienternas bästa och personalens arbetsmiljö måste alltid vara i fokus inom vården. Delrapporten ger regionen stora möjligheter att lära inför framtida beslut, säger Gustav Hemming (C) vice ordförande regionstyrelsen och gruppledare.

- Vi ska dra lärdomar av processen kring NKS. Vården i Stockholmsregionen måste alltid betraktas som en helhet. Mitt fokus framöver är att ge förutsättningar för att ge patienterna den bästa möjliga vården i det nya sjukhuset, säger Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd och gruppledare.

- Den delrapport som nu presenterats är en viktig pusselbit i lärandeprocessen kring hur NKS färdigställdes. På Karolinska sjukhuset får många patienter högklassig vård och hjälp. Forskningsrapporten kommer inte bara komma Region Stockholm till gagn utan hela hälso- och sjukvården, säger Ella Bohlin (KD), vårdutvecklingsregionråd och gruppledare. 

- Rapporten visar med tydlighet att de styrande politikerna vid tiden för beslutet låste sig vid OPS-modellen. När det visades att OPS saknade konkurrens och att anbudet var för högt borde upphandlingen ha avbrutits. Fokus framåt är nu att hantera avtalet, och om det visar sig gynnsamt för skattebetalarna måste projektbolaget SHP förvärvas av Regionen, säger Tomas Eriksson (MP), miljö- och kollektivtrafikregionråd och gruppledare. 

Fakta om Stockholms universitets treåriga granskning:
Våren 2017 fick den statliga myndigheten Stockholms universitet i uppdrag att göra en extern och oberoende granskning av hela NKS-projektet – från det att första besluten togs till dess att hela sjukhuset är driftsatt år 2020. Granskningen är treårig, pågår till år 2020 och rapporteras i tre delar. Den första delrapporten presenterades i februari 2018, den andra delrapporten idag och sista slutrapporten 2020. Granskningens slutsatser kommer utgöra underlag för fakta och lärdomar inför framtiden – både för beslutsfattare i Region Stockholm och hela landet.

Läs om slutsatserna i delrapport två här: www.statsvet.su.se/om-oss/nyheter/andra-delrapporten-klar-om-nya-karolinska-solna-1.431116

Läs om hela granskningen här: www.sll.se/verksamhet/halsa-och-vard/nyheter-halsa-och-vard/2018/02/Sa-ska-oberoende-genomlysning-av-Nya-Karolinska-Solna-genomforas/

Den totala kostnader för att bygga, utrusta och underhålla Nya Karolinska till år 2040 är efter omförhandling av avtalet och justering av index 57 miljarder kronor. Tidigare var kostnaden 61,4 miljarder kronor.

Region Stockholm är landets näst största parlament med ansvar för bland annat hälso- och sjukvården, kollektivtrafiken och Stockholmsregionens utveckling. Sedan hösten 2018 styrs Region Stockholm av den blågröna koalitionen som består av Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.