Skip to main content

Ett ansträngande år väntar Region Stockholm

Pressmeddelande   •   Jun 12, 2019 09:38 CEST

Region Stockholm har redovisat positivt resultat de senaste tolv åren. Förra året levererades ett överskott om 2,171 miljarder kronor före omställningskostnader. I år har dock kostnader kopplade till hälso- och sjukvården ökat mer än budget, vilket nu gör att Region Stockholms prognos för helåret 2019 är ett negativt resultat om 631 miljoner kronor. Majoriteten i regionfullmäktige har som mål att ha ordning och reda i ekonomin – därför kommer nu åtgärder krävas av nämnder och styrelser för att hålla ekonomin inom beslutad budget.

De ökande kostnaderna i hälso-och sjukvården är främst kopplade till ökade personalkostnader inklusive inhyrd personal, och ökade kostnader för köpt hälso- och sjukvård. För att nå målet om en ekonomi i balans krävs kraftfulla åtgärder.

- Det kommer att bli ett ansträngande år för Region Stockholm. Med risk för underskott äventyras betydande ambitionshöjningar som den Blågröna majoriteten har prioriterat. Det krävs därför kraftfulla åtgärder och en stram budgethushållning för att ordning och reda ska råda i ekonomin. Som första steg krävs nu att berörda nämnder och styrelser rättar munnen efter matsäcken och tänder sparsamhetens lampa genom att se över administration, lokaler, förbrukningsmaterial och ha effektiva processer, säger Irene Svenonius (M), finansregionråd.

- Stockholmsregionen är en av Europas ledande tillväxtregioner och befolkningen växer snabbt. Trots sämre ekonomiska förutsättningar är det av betydelse för hela Sverige att vi klarar att möta tillväxten med infrastruktur och kollektivtrafik för minskad klimatpåverkan och trängsel, och fler bostäder. Samtidigt måste vård och forskning hålla hög kvalitet. Det kräver modiga prioriteringar i regionens budget men också reformer i den nationella politiken, säger Gustav Hemming (C) Gruppledare i Region Stockholm.

- Som ansvarig för hälso- och sjukvården i Region Stockholm är jag angelägen om att vi fortsätter våra ambitioner att förbättra vården, inte minst primärvården och psykiatrin. Det förutsätter att man har kontroll över ekonomin, säger Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdsregionråd.

- Vården, patienterna och medarbetarna behöver en ekonomi utan röda siffror. Vi i den politiska ledningen måste därför ännu tydligare följa upp och hålla efter i ekonomin, säger Ella Bohlin (KD), vårdutvecklingsregionråd.

- Det kommer krävas tuffa prioriteringar för att få en ekonomi i balans. Det handlar om att skapa förutsättningar för att utveckla vården och kollektivtrafiken för invånarna i vår region. För oss är det viktigt att det här inte ska drabba resenärerna i kollektivtrafiken, säger Tomas Eriksson (MP) miljö- och kollektivtrafikregionråd.

Fakta:
Region Stockholm prognostiserar i tertialrapport 1 ett underskott på 631 miljoner kronor för 2019, om inte ytterligare åtgärder vidtas.

Region Stockholm är som enda region i Sverige nettobidragsgivare i skatteutjämningssystemet och betalade 2018 drygt en miljard i skatteutjämning. Ett nytt förslag på kostnadsutjämning som nyligen remissbehandlats innebär att Region Stockholm skulle förlora ytterligare 1,6 miljarder kronor.

Enligt SKL går var fjärde kommun back under 2018 och var tredje region. 16 av landets 20 regioner försämrade sitt resultat. SKL pekar på en vikande konjunktur och växande befolkning som förklaring.

Presskontakter:
Emil Johansson
Pressekreterare (M)
Region Stockholm
070-737 76 33
emil.e.johansson@sll.se

Daniel Källqvist
Pressekreterare (C)
Region Stockholm
070-459 25 35
daniel.kallqvist@sll.se


Elin Frisk
Pressekreterare (L)
Region Stockholm
070-737 6178
Elin.frisk@sll.se


Steven Crosson
Presschef (KD)
Region Stockholm
070- 737 43 21
steven.crosson@sll.se


Tobias Östberg
Pressekreterare (MP)
Region Stockholm
070-737 45 09
tobias.ostberg@sll.se

Region Stockholm är landets näst största parlament med ansvar för bland annat hälso- och sjukvården, kollektivtrafiken och Stockholmsregionens utveckling. Sedan hösten 2018 styrs Region Stockholm av den blågröna koalitionen som består av Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.