Skip to main content

Hemförlossning blir tilläggsuppdrag i vårdvalet

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2019 16:00 CEST

Den blågröna koalitionen i Region Stockholm lägger nu fram förslag om att införa hemförlossning som ett tilläggsuppdrag inom vårdvalet. Hemförlossningar avslutas i sin nuvarande form och istället införs ett tilläggsuppdrag inom vårdval förlossning som förlossningsklinikerna kan ansöka om. Det innebär en långsiktig lösning för möjligheten att föda hemma för omföderskor i Stockholms län. Det väntas Region Stockholm besluta i maj.

– Vi är måna om att utveckla förlossningsvården med trygghet, kvalitet och valfrihet. Patientsäkerhet, informationssäkerhet och upphandlingsregler gör att vi kommer avsluta hemförlossningar i nuvarande form. Nu kan vi med ett gediget kunskapsunderlag ta beslut om framtiden - någon av våra förlossningskliniker kommer om de önskar kunna ansöka om att också utföra hemförlossningar, säger hälso- och sjukvårdsregionrådet Anna Starbrink (L).

– Det är viktigt att ge människor själva en möjlighet att göra egna val och ha ett eget inflytande över hur just de vill ha det. Vi har vårt uppdrag från medborgarna och människor både kan och vill ta eget ansvar, och det bör politiken stödja. Samtidigt som det är helt grundläggande att människors val går hand i hand med fullgod patientsäkerhet och att människor gör sina val baserade på fullgod information.

Att låta hemförlossning ingå som ett särskilt uppdrag i det nuvarande vårdval förlossning har de viktiga fördelarna att det ger oss verktyg att ytterligare höja kvaliteten, öka uppföljningen och förstärka arbetet med patientsäkerheten, säger vård- och valfrihetsregionrådet Tobias Nässén (M).

I en expertrapport som hälso- och sjukvårdsnämnden kommer behandla 14 maj redogörs för det medicinska och juridiska läget kring hemförlossningar. Sedan hemförlossningar med offentlig finansiering infördes 2003 har lagstiftningen skärpts på en rad områden. Det sätt som hemförlossningsverksamheten bedrivs idag gör det svårt för Region Stockholm att säkerställa att lagkrav och andra föreskrifter följs, vilket kan innebära patientsäkerhetsrisker för såväl den födande kvinnan som för barnet. Istället föreslår den blågröna majoriteten att hemförlossningar blir en möjlighet för förlossningsklinikerna inom vårdval förlossning.

Efter hälso- och sjukvårdsnämndens beslut 14 maj ska hälso- och sjukvårdsförvaltningen ta fram ett förslag om hur tilläggsuppdraget ska utformas. Det ärendet ska i sin tur behandlas av avtalsutskottet i augusti.

Rapporten ”Offentligt finansierad hemförlossning Region Stockholm” och den blågröna majoritetens förslag till beslut bifogas.

Kontaktperson:

Rasmus Jonlund (L), presschef 08-737 2529

Ellen Nilsson (M), presskontakt 070 737 54 99

Region Stockholm är landets näst största parlament med ansvar för bland annat hälso- och sjukvården, kollektivtrafiken och Stockholmsregionens utveckling. Sedan hösten 2018 styrs Region Stockholm av den blågröna koalitionen som består av Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.