Skip to main content

Miljöplan 2019: Locum ska bli klimatneutrala år 2045

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2019 09:10 CEST

Igår den 24 april har styrelsen för Locum AB beslutat om Miljöplan 2019. Locums målsättning är att vara klimatneutralt år 2045 och minimera negativ påverkan på miljö och hälsa. Miljöplanen har en koppling till de regionala, nationella och globala miljö- och hållbarhetsmålen. Grunden i det systematiska miljöarbetet för att säkerställa framgångsrik utveckling över tid utgörs av de tre målen om regionala, nationella och globala miljö- och hållbarhetsmålen.

– Vi har högt ställda mål och visar redan nu att de är fullt rimliga att nå. Locum bedriver att gediget miljöarbete som visar att vi väljer att arbeta för miljön samtidigt som det är kostnadseffektivt när energibesparing uppnås, säger Charlotte Broberg (M), ordförande i fastighets- och servicenämnden och styrelseordförande i Locum.

Under 2018 minskade energianvändningen i regionens fastigheter med 10 procent jämfört med 2011. Detta trots den varma sommaren som ställde stora krav på kylning av vårdlokaler. Målet är att till 2021 ha minskat energianvändningen med 15 procent och till 2030 med 30 procent, jämfört med 2011.

Redan idag bidrar Locum till ett nettotillskott av förnybar energi i Sveriges energiproduktion. Idag finns 8000 kvadratmeter solceller på regionens fastigheter och målsättningen är för närvarande att det ska finnas 20 000 kvadratmeter. En utredning ska göras om ambitionen kan höjas ytterligare. Under en längre period har Locum i sina driftentreprenader arbetat med utfasning och minskning av kemiska substanser som bedömts varit farliga för miljön. Under den senaste inventeringen kunde man konstatera, som tidigare år, att inga förbudsämnen har använts i driftentreprenaderna.

-Idag finns 8000 kvadratmeter solceller på regionens fastigheter. Målet är 20 000 kvadratmeter, men vi ska också utreda hur ambitionen kan höjas ytterligare. Det är ett grönt och klimatsmart sätt att använda våra takytor, säger Tomas Eriksson (mp), miljö- och kollektivtrafikregionråd. 

Målsättningen i regionens miljöprogram ingår även att minst 95 procent av alla transporter måste ske med förnyelsebara bränslen år 2021. Tjänsteresor med tåg ska prioriteras framför resor med flyg. Resor som görs med kollektivtrafik främjas genom subvention. Detta kommer att bidra sammantaget till regionens målsättning att till år 2021 minska klimatpåverkan från regionens tjänsteresor med 25 procent i jämförelse med år 2016.

Fakta:

Om Locum (Regionens fastighetsbolag, Locum förvaltar, bygger och utvecklar två miljoner kvadratmeter vårdfastigheter åt vår ägare Region Stockholm. Genom samverkan och innovation leder vi utvecklingen av de bästa vårdmiljöerna i Sverige. För mer fakta läs här: https://www.locum.se/om-oss/)

Siffror från miljöplanen:

  • -Målsättningar: Locum ska år 2045 vara klimatneutrala detta genom att prioritera minska energibehovet och därmed minska utsläpp av växthuseffekten, effektivisera användningen av energi samt återvinna använd energi och välja energi som producerats med så lite miljöpåverkan som möjligt. Installation av fastighetsnära och förnybar energiproduktion ska prioriteras.
  • -Resultat av att minska uppkomsten av byggavfall, höja materialåtervinning och sorteringsgrad uppnås av 92 procent, vilket överträffar med två procent av Locums satta mål.
  • -Ekologisk och lokalproducerad frukt ligger på 100 procent samt andelen ekologiskt kaffe och te ligger på 60 procent av det som köps in. 

Region Stockholm är landets näst största parlament med ansvar för bland annat hälso- och sjukvården, kollektivtrafiken och Stockholmsregionens utveckling. Sedan hösten 2018 styrs Region Stockholm av den blågröna koalitionen som består av Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.