Skip to main content

Nöjda kunder skapar tillväxt

Nyhet   •   Feb 16, 2011 17:02 CET

Bliwa genomför varje år en kundundersökning bland de största kunderna. Resultaten visar att kunderna är nöjda. Alla tillfrågade kan till exempel tänka sig att rekommendera Bliwa som försäkringsgivare.

Bliwa är idag är försäkringsgivare för cirka 11 000 företag, varav ett 30-tal av de 100 största, och 10 organisationer på den svenska arbetsmarknaden. Kundnöjdheten innebär att mycket få kunder väljer att lämna Bliwa.

Så här svarade kunderna:
Produkter
– På Bliwa är det kundernas behov som styr utvecklingen. Kunderna är generellt sett nöjda med Bliwas produkter (snittbetyg 8,7 av 10) och många har upplevt en förbättring från tidigare år.

Kompetens – Som specialist på gruppförsäkring har Bliwa personal med spetskompetens och ett fokus på detta område. Det visar sig också att kunderna märker av detta (9,2 av 10).

Service, tillgänglighet – Medarbetarnas uppriktiga omtanke om varandra och om kunderna skapar arbetsglädje internt men är också något som Bliwas kunder uppmärksammar (9,6 av 10).

Delaktighet och inflytande – Den ömsesidiga bolagsformen öppnar för en stor möjlighet till delaktighet för Bliwas kunder, som deltagare i försäkringsnämnden eller som delegerad. 79 procent av de svarande ser det som en fördel att Bliwa är kundägt, ingen ser det som en nackdel. 43 procent är positiva till en delegerandeplats. 79 procent skulle gärna delta i erfarenhetsutbyte/ produktutvecklingsdiskussioner med andra kunder hos Bliwa.

Hållbart arbetsliv – Bliwa har under 2010, i samarbete med Hjärt-Lungfonden, på olika sätt verkat för att minska dödligheten i plötsligt hjärtstopp. Alla tillfrågade kände till detta och 21 procent hade redan deltagit i Bliwas hjärt-lungräddningsutbildning. Alla tillfrågade var också positivt inställda till Bliwas arbete för ett hållbart arbetsliv.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy