Skip to main content

Ministrars och riksdagsledamöters vardag är inte hjärtsäker

Pressmeddelande   •   Jun 24, 2013 08:30 CEST

Vardagen för ministrar och riksdagsledamöter i Stockholm är inte hjärtsäker. Det visar Hjärt-Lungfondens analys av politikernas hjärtsäkerhet. För att bidra till ökad kunskap kommer Hjärt-Lungfonden att finnas på plats under Almedalsveckan, tillsammans med Bliwa Livförsäkring, för att lära ut hjärt-lungräddning och hur man hanterar hjärtstartare.

När någon drabbas av plötsligt hjärtstopp räknas varje minut. Den som får en stöt av en hjärtstartare inom 180 sekunder har 75 procents chans att överleva. Varje år överlever endast 500 av de 10 000 svenskar som drabbas av hjärtstopp. Av dem är nästan fyra av tio, 37 procent, i arbetsför ålder.

– Om alla arbetsplatser hade en hjärtstartare skulle många fler liv kunna räddas, säger Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

De flesta ministrar och riksdagsledamötersvardag är bara delvis hjärtsäker. Enligt Sveriges hjärtstartarregister finns det en hjärtstartare i riksdagshuset. Men från många riksdagsrum kan det vara svårt att hinna fram till den enda hjärtstartaren inom 180 sekunder. Både Rosenbad och merparten av departementen saknar hjärtstartare. Om det finns hjärtstartare som inte är registrerade i hjärtstartarregistret kan inte SOS Alarm hitta dem.

När politikerna ska ta sig till Visby inför den kommande Almedalsveckan är de inte heller hjärtsäkra. De politiker som tar taxi till flygplatsen kan inte räkna med att det finns hjärtstartare i bilen. Enligt hjärtstartarregistret saknar Bromma flygplats hjärtstartare, medan Arlanda och Visby flygplats är hjärtsäkra. Under själva flygresan finns det ingen hjärtstartare, oavsett om resan görs med SAS eller Gotlandsflyg. De flesta taxibilar på Gotland saknar hjärtstartare.

– Det går att rädda liv om det finns en hjärtstartare i närheten. För att öka säkerheten och medvetenheten bland svenska politiker passar vi på att utbilda dem under Almedalsveckan. Då erbjuder vi besökare att prova på hjärt-lungräddning och att hantera hjärtstartare, säger Staffan Josephson.

Hjärtsäkra Sverige är en kampanj som Hjärt-Lungfonden driver tillsammans med Bliwa Livförsäkring och AFA Försäkring. Målen med kampanjen, som pågår till 2015, är bland annat att dubblera antalet hjärtstartare i samhället, att utbilda 100 000 personer i hjärt-lungräddning och att genomföra landsomfattande aktiviteter för att informera om plötsligt hjärtstopp.

För mer information, kontakta gärna: Eva Holmestig, pressekreterare Hjärt-Lungfonden, telefon 0708-544 242, eva.holmestig@hjart-lungfonden.se

Prova på hjärt-lungräddning under Almedalsveckan
Hjärt-Lungfonden erbjuder möjlighet att prova på hjärt-lungräddning och användning av hjärtstartare kl. 15:00­–16:00 måndag, tisdag och onsdag (1–3 juli) på Specksrum 5 i Visby.

Fakta om plötsligt hjärtstopp:

500 överlever. Varje år drabbas cirka 10 000 svenskar av plötsligt hjärtstopp. I cirka 5 000 fall startas någon form av behandling och av dem överlever 500 personer. De senaste två åren har antalet överlevande ökat från 300 till 500. Hjärt-Lungfondens mål är att öka antalet överlevande till 1 200 inom en tioårsperiod.

Hjärtat stannar. Plötsligt hjärtstopp är när hjärtat drabbas av elektriskt kaos som gör att det inte längre kan pumpa blod. Den som drabbas blir omedelbart medvetslös och slutar därefter att andas.

Snabb insats räddar liv. Omedelbar hjärt-lungräddning, som håller igång blodcirkulationen, i kombination med hjärtstartare är det enda sättet att rädda liv.

Elektriska chocker. En hjärtstartare ger vid behov en elektrisk stöt för att få hjärtat att börja slå igen. Hjärtstartare kan användas utan förkunskaper eftersom den ger instruktioner till användaren.

Varje minut räknas. Insatser under de första tre minuterna är det bästa sättet att rädda liv. Den som drabbas av plötsligt hjärtstopp och får en stöt av en hjärtstartare inom 180 sekunder, har 75 procents chans att överleva. Ju tidigare stöt desto större chans.

Många frågetecken. Åderförfettning och ett 20-tal olika hjärtsjukdomar kan ligga bakom plötsligt hjärtstopp, men man behöver forska mer kring orsakerna och om varför vissa drabbas.

Symbol visar vägen. Den internationella symbolen för hjärtstartare ska finnas överallt där en hjärtstartare är placerad.

Så räddar du liv med hjärtstartare:
1. Starta hjärtstartaren och följ dess instruktioner.
2. Ta bort kläderna från personens bröstkorg.
3. Sätt fast elektroderna på bröstet enligt bilderna.
4. Om defibrillering rekommenderas: rör inte personen och tryck på knappen.*
5. Fortsätt med hjärt-lungräddning tills du blir avlöst eller personen visar tydliga livstecken.

* Hjärtstartaren är halvautomatisk och ger fortlöpande instruktioner. Genom att analysera hjärtats tillstånd kan hjärtstartaren dela ut en elstöt om den känner av att det behövs.

 

Bliwa är ett svenskt kundägt försäkringsbolag som specialiserat sig på gruppförsäkringar för företag och organisationer. Bliwa erbjuder försäkringar för livet i form av ekonomisk trygghet vid olycksfall, sjukdom, dödsfall och arbetslöshet. Bliwa har haft en stadig tillväxt sedan starten 2003 och är idag försäkringsgivare för cirka 11 000 företag, varav ett 30-tal av de 100 största, och 12 organisationer på den svenska arbetsmarknaden. Med över en miljon försäkrade tjänstemän är satsningar på hälsa i arbetslivet en god investering. Därför arbetar Bliwa bland annat för hjärtsäkra arbetsplatser. Läs mer på www.bliwa.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.