Skip to main content

Nordnets kunder tecknar sjukvårdsförsäkring i Bliwa Livförsäkring

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2012 08:05 CEST

Nordnet har valt Bliwa Livförsäkring som leverantör av sjukvårdsförsäkring för sina tjänstepensionskunder. De blir därmed en av Bliwas första kunder inom området sjukvårdsförsäkring.

 -       Vi ser en ständigt ökad efterfrågan och ett ökat behov av sjukvårdstjänster bland våra tjänstepensionskunder. Vi är därför glada över att även kunna erbjuda en ny och modern sjukvårdsförsäkring i vårt redan goda samarbete med Bliwa Livförsäkring avseende attraktiva riskförsäkringar. Med denna nya tjänst har vi nu ett komplett pensions- och riskförsäkringserbjudande riktat mot företag, säger Jan Dinkelspiel, Sverigechef för Nordnet

Sjukvårdsförsäkring är en helt ny produkt i Bliwas sortiment. Sedan tidigare är Bliwa specialiserat på personriskförsäkring med produkter som liv-, sjuk-, olycksfalls-, barn- och inkomstförsäkring samt riskförsäkring kopplad till tjänstepension.

-       Samarbetet med Nordnet är en viktig del i vår satsning på riskförsäkring inom tjänstepension. Att en modern och innovativ aktör som Nordnet väljer att satsa på Bliwas sjukvårdsförsäkring ser vi som ett bevis för att vi är rätt ute, säger Johan Gunnarson, marknadschef och vice vd på Bliwa Livförsäkring.

Läge för nytänkande

Bliwas beslut att gå in på en marknad som präglats av tillväxt men även av dålig lönsamhet bygger på övertygelsen om att Bliwas sjukvårdsförsäkring erbjuder ett välbehövligt nytänkande.

-       Efterfrågan är stor men vissa försäkringsgivare kommer säkert att falla ifrån. För den som kan dra lärdom av andras misstag finns det stort utrymme. Utifrån de befintliga kundernas behov och önskemål har vi utvecklat en sjukvårdsförsäkring som sticker ut på ett antal viktiga punkter, berättar Johan Gunnarson.

  • Kvalitetssäkrat nätverk – Bliwa har kartlagt Sveriges privata vårdgivare inom samtliga specialområden och därefter valt att arbeta med ett mindre nätverk av noggrant utvalda vårdgivare utan att ge avkall på geografisk täckning. Det har gett stor kunskap om respektive vårdgivares kompetens och specialinriktning. En kunskap som uppdateras löpande och som presenteras för kunderna.
  • Förebyggande insatser hjärta/kärl – Vår tids största hälsoproblem är sjukdomar i hjärta och kärl. En tidig upptäckt av ohälsa kan leda till vårdinsatser på ett tidigt stadium vilket ofta innebär mindre avancerade insatser för individen. Därför erbjuds de försäkrade en livsstilsguide som innefattar riskidentifiering, stöd för förändring och återkommande uppföljning. I vissa produkter ingår dessutom hjärt-kärlundersökning.
  • Avskalad produkt – I det traditionella sjukvårdsförsäkringsutbudet finns försäkringar med kostnadskrävande och mindre relevant innehåll som ersättning för patientavgifter i den offentliga vården, hemhjälp och parkeringsavgifter. I grundutförandet har Bliwa skalat bort dessa delar och lagt till remisskrav eller självrisk.
  • Kostnadseffektiv administration – Bliwa har utvecklat egna effektiva system för hantering av bokning, ärenden och dokument men även effektiviserat samarbetet i avtal med vårdgivarna för att underlätta den försäkrades väg genom vård och behandling.

-       Jag vill påstå att vi är ensamma om vår nivå av kvalitetssäkring. Vi tycker nämligen att det är fullständigt avgörande att veta vilken vårdgivare som är bäst lämpad att hjälpa den försäkrade i varje specifik situation. Det sparar såväl pengar som lidande, säger Ewa Broms produktansvarig för Bliwa Livförsäkrings sjukvårdsförsäkringar med ett förflutet som sjuksköterska inom akutsjukvården och cirka 14 år med sjukvårdsförsäkringar.

Bliwa är ett svenskt kundägt försäkringsbolag som i drygt 50 år specialiserat sig på gruppförsäkringar för företag och organisationer. Bliwa erbjuder försäkringar för livet i form av ekonomisk trygghet vid olycksfall, sjukdom, dödsfall och arbetslöshet. Bliwa har haft en stadig tillväxt sedan starten 2003 och är idag försäkringsgivare för cirka 11 000 företag, varav ett 30-tal av de 100 största, och 10 organisationer på den svenska arbetsmarknaden. Med över en miljon försäkrade tjänstemän är satsningar på hälsa i arbetslivet en god investering. Därför arbetar Bliwa bland annat för hjärtsäkra arbetsplatser. Läs mer på www.bliwa.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy