Skip to main content

Nytt verktyg kartlägger arbetssituationen i rehabärenden

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2011 17:26 CET

Lisa Schmidt, forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet, som fick det allra första Bliwastipendiet 2009 har nu presenterat resultatet av sitt forskningsprojekt – ett verktyg som ska hjälpa långtidssjukskrivna att komma tillbaka till arbetet.

− När någon blir långtidssjukskriven läggs ofta allt fokus på personens fysiska ohälsa. Men vi har istället tittat på arbetsplatsen och vilka krav arbetet ställer, säger Lisa Schmidt, forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet.
 
Lisa Schmidt fick Bliwastipendiet för att utveckla en metod som kan kartlägga sambandet mellan människa, arbetsplats och arbetsuppgifter. Är det något i arbetsuppgifterna som personen inte längre kan göra? Eller är det någonting som påverkar personen negativt på arbetsplatsen?  Resultatet har fått namnet SKA-verktyget och finns bland annat tillgängligt via Bliwa Stiftelsens webbplats, www.bliwastiftelsen.se.

Vem kan använda verktyget?

SKA-verktyget kan användas av praktiker inom företagshälsovården som arbetar med rehabiliteringsärenden och förebyggande arbete. Verktyget är ett sätt att få en samlad bild av en individs eller grupps arbetsplats, arbetsinnehåll och arbetsförhållanden. Kunskaperna möjliggör en bedömning av arbetets krav och identifierar åtgärder som underlättar återgång i arbete.

Vad kan verktyget användas till?

SKA-verktyget kan användas som systematiskt screeningverktyg, i förebyggande syfte, vid tidiga signaler om behov av anpassning eller åtgärder, i rehabiliteringssituationer eller inför återgång i arbete efter sjukskrivning. Verktyget kan även fungera som ett stöd inför och vid riskanalyser där arbetsuppgifterna kartläggs och används i resultatet. Kunskaperna kan användas som underlag för det fortsatta analysarbetet i företagshälsovårdsteamet och utgör en gemensam grund för eventuellt fortsatt interventionsarbete eller åtgärder.  

Hur fungerar verktyget?

Själva verktyget består av två delar: en instruktion med beskrivning av arbetsgången och ett formulär med frågeområden. För att skapa förutsättningar för en gemensam bild av situationen deltar tre parter i samtalet: individen/gruppen, arbetsgivaren och företagshälsovården. Samtalet rör sig sedan kring frågor om arbetsuppdrag, arbetsplatsen och organisationen, arbetsåtagande, arbetsrelaterade kontakter samt arbete och tid.

SKA-verktyget har utvecklats i samarbete med ett nätverk med representanter för fyra företagshälsor och har inspirerats av de befintliga metoderna ARIA Arbetsinnehållsanalys, Krav- och Funktionsschema samt APP (Arbetsplatsens Psykosociala Puls).

Försäkringar för livet
Bliwa är ett svenskt kundägt försäkringsbolag som i drygt 50 år specialiserat sig på gruppförsäkringar för företag och organisationer. Bliwa erbjuder försäkringar för livet i form av ekonomisk trygghet vid olycksfall, sjukdom, dödsfall och arbetslöshet. Bliwa har haft en stadig tillväxt sedan starten 2003 och är idag försäkringsgivare för cirka 11 000 företag, varav ett 30-tal av de 100 största, och 10 organisationer på den svenska arbetsmarknaden. Med över en miljon försäkrade tjänstemän är satsningar på hälsa i arbetslivet en god investering. Därför arbetar Bliwa bland annat för hjärtsäkra arbetsplatser. Läs mer på www.bliwa.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy