Skip to main content

Tryggare vardag för statligt anställda med osäker anställning

Pressmeddelande   •   Dec 27, 2009 08:00 CET

Idag saknar 52 000 statligt anställda en tillsvidareanställning. Därför utökar Fackförbundet ST tryggheten för de med osäker anställning från årsskiftet. Genom STs inkomstförsäkring, som tecknats hos Bliwa, kommer STs medlemmar nu kunna få 80 procent av månadsinkomsten, upp till 80 000 kronor/månad.

Antalet med osäkra anställningar fortsätter att öka. Idag saknar cirka 52 000 av de statligt anställda inom Arbetsgivarverkets avtalsområde en tillsvidareanställning. För att öka tryggheten för de med osäker anställning inom hela den statliga sektorn har därför Fackförbundet ST och försäkringsbolaget Bliwa tagit fram en försäkring som ska ge en ökad inkomsttrygghet. Således får den andra stora grupp, som är bolagsanställda och som saknar trygghetsavtal, genom sitt ST medlemskap och den nya försäkringen en inkomsttrygghet som de tidigare helt saknat.

– Vi är stolta över att ett medlemskap hos oss ger ännu mer än tidigare och då särskilt för våra medlemmar med projektanställningar som har en otryggare anställning. Antalet ”korta jobb” ökar och då är en inkomstförsäkring av extra stort värde, säger Annette Carnhede ordförande i Fackförbundet ST.

Bra försäkringar ger trygghet
Alla anställda inom Arbetsgivarverkets avtalsområde innefattas idag av det statliga trygghetsavtalet men bara om de har fast anställning eller en visstidsanställning som varit över tre år. Den största skillnaden för STs medlemmar i och med den nya inkomstförsäkringen blir den utökade inkomsttryggheten för dem som saknar en tillsvidareanställning och exempelvis arbetar i projekt, har visstidsanställning eller har korta anställningar. Inkomstförsäkringen är också flyttbar och kan tas med om man byter sektor. Inkomstförsäkringen ger STs medlemmar 80 procent av månadsinkomsten, upp till 80 000 kronor/månad, i ca 7,5 månader vid arbetslöshet. Förändringen träder i kraft från och med den 1 januari 2010.

– Vi vill inte bara vara medlemmens vän på jobbet, utan även vara ett stöd och en trygghet för den som blir arbetslös eller saknar trygga anställningsformer. Det fackliga medlemskapet lönar sig nu mer än någonsin och bra försäkringar ger trygghet, säger Annette Carnhede.

Inkomstförsäkring allt större område för Bliwa
För Bliwa, som nu erbjuder inkomstförsäkring till medlemmar i sex svenska arbetstagarorganisationer, är inkomstförsäkring för organisationer och dess medlemmar ett högt prioriterat område.

– Att vi nu kan hälsa ST välkomna till Bliwa ser vi som en stor framgång för oss och det koncept vi utvecklat för organisationer och deras medlemsförsäkringar, säger Titti Engvall Gerlofstig, vd för Bliwas dotterbolag Bliwa Skadeförsäkring AB.

För ytterligare information, kontakta:
Titti Engvall Gerlofstig, vd Bliwa Skadeförsäkring, 070-35 742 43
Annette Carnhede, ordförande Fackförbundet ST, 070-641 12 15 eller
Maria Frändegård, pressansvarig Fackförbundet ST, 070-314 52 73

Fakta om STs nya inkomstförsäkring:
• Från och med den 1 januari 2010 ingår en inkomstförsäkring i medlemskapet i ST. Inkomstförsäkringen ger ekonomisk trygghet vid arbetslöshet. Försäkringsgivare för inkomstförsäkringen är Bliwa.
• Försäkringen innebär extra trygghet för dem som arbetar i bolag och en inkomsttrygghet för dem som jobbar i projekt, har visstidsanställning och korta jobb.
• De som är aktiva medlemmar i ST och är under 61 år ansluts automatiskt till försäkringen. Till aktiva medlemmar räknas inte studerande eller pensionärer
• För att få ersättning från försäkringen vid arbetslöshet krävs att den försäkrade får ersättning från den a-kassa som han eller hon är medlem i.
• Inkomstförsäkringen ersätter mellanskillnaden mellan vad a-kassan betalar ut (max 80 procent av 18 700 kronor) och 80 procent av månadsinkomsten efter skatt (nettoinkomsten).
• Den högsta inkomst som försäkras i STs inkomstförsäkring är en månadsinkomst före skatt på 80 000 kronor.
• Ersättning från STs inkomstförsäkring betalas ut som längst i 150 ersättningsdagar.
• Försäkringen upphör den månad den försäkrade fyller 63 år eller om han eller hon inte längre är aktiv medlem i ST.

Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt är ett svenskt kundägt försäkringsbolag som sedan 60 år specialiserat sig på personförsäkringar för grupper av individer. Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt är moderbolaget i Bliwa koncernen vilken består av tre bolag inklusive moderbolaget.

Bliwa Skadeförsäkring AB är det dotterbolag som meddelar inkomstförsäkring. Denna typ av försäkring erbjuder vi primärt till svenska arbetstagarorganisationer.

Läs mer på www.bliwa.se.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy