Skip to main content

Reepalus ordning och reda hotar ideella Blomsterfondens överlevnad

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2017 08:01 CET

Välfärdsutredningens delbetänkande ”Ordning och reda i välfärden” är utformat på ett sätt som kraftigt skulle försämra Blomsterfondens möjligheter att verka och långsiktigt även hota vår överlevnad.

Det skriver Blomsterfonden i ett remissyttrande på Välfärdsutredningens delbetänkande om vinsttak i välfärden (SOU 216:78).

- Med utredningens sätt att bestämma operativt kapital och därav följande maximal vinst, skulle föreningens resultat av vård- och omsorgsverksamheten tvingas ned på så låga nivåer att någon utveckling skulle vara omöjlig, säger Ulf Thörnevik och Lennart Francke, verkställande direktör respektive styrelseordförande i den ideella föreningen Blomsterfonden.

Om förslaget genomförs innebär det att Blomsterfondens trygghetskoncept och själva verksamhetsidén som vi arbetat utifrån under 96 år hotas. Förslaget skulle drabba de äldre som idag får Blomsterfondens vård och omsorg och naturligtvis även våra 300 medarbetare.

Läs hela Blomsterfonden remissyttrande här

För mer information kontakta vd Ulf Thörnevik på 08-555 94 510 eller kommunikationschef Christel Jansson på 08-555 94 525.

Blomsterfonden är en ideell förening som arbetar för hem och vård åt äldre i Storstockholm. Blomsterfonden verkar för äldre i samhället och erbjuder människor över 60 år ett trygghetskoncept för varje skede i livet.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera