Skip to main content

Västervik köper från BMH Technology till sin nya avfallsanläggning

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2013 10:30 CET

Västervik Miljö & Energi har valt BMH Technology som leverantör av sönderdelningsutrustningen till sin nya avfallsanläggning i Målserum. Sönderdelning av avfall kommer att ske enligt Tyrannosaurus-processen vilken ger ett bränsle av mycket hög kvalitet för vidare förbränning i kommunens nya panna vid Stegeholmsverket. 

Västervik Miljö & Energi AB har avslutat upphandlingen av utrustning för sönderdelning och sortering av hushålls- och industriavfall för den nya avfallsanläggningen i Målserum. Finska BMH Technology Oy har valts som leverantör och kontraktet uppgår till ca 15 miljoner SEK.

Ca 100 000 ton avfall per år kommer att beredas till bränsle och som efter transport förbrännas i den nya fastbränslepannan på Stegeholmsverket i Västervik. Den nya panna är en CFB-panna (Cirkulerade Fluiserande Bäddpanna) som kan eldas med både avfalls- och biobränsle och som därmed ger möjlighet att optimera valet av bränsle för bästa ekonomi.

”CFB-pannan ställer högre krav på bränslekvalitén och BMH’s lösningskoncept med endast en maskin med hög kapacitet för sönderdelning gav den lägsta totalkostnaden. Vi har höga förväntningar på den klippande tekniken som skall ge mindre slitage, underhåll och högre tillgänglighet samt bättre miljöprestanda i förbränningen.” förklara Bengt Ankarvall, Affärsområdeschef på Västervik Miljö & Energi AB.

I BMH’s Tyrannosaurus-process sker sönderdelning med hög kapacitet ner till slutlig storlek direkt i ett enda steg via en mycket kraftfull klippande kross med tänder som klara alla material, även de ytterst svåra avfallsmaterialen. Utsortering av metaller och annat som inte får ingå i det högkvalitativa bränslet sker därefter direkt. Processen blir kort och effektiv jämfört med konventionella lösningar.

”Vi är mycket glada för det förtroende och kontrakt vi nu har fått. Det här blir den andra Tyrannosaurus-anläggningen i Sverige inom loppet av ett år.” säger Thomas Karlsson, VD på dotterbolaget BMH Technology AB.

Anläggningen ska tas i bruk under andra halvåret 2013, samtidigt med att den nya kraftvärmepannan på Stegeholmsverket startas.

”Kan vi maximera utnyttjandet av avfallsbränsle och samtidigt producera el och fjärrvärme kommer lönsamheten förbättras mycket. De här investeringarna gynnar våra kunder, bolaget och miljön.” säger Bengt Ankarvall, Affärsområdeschef på Västervik Miljö & Energi AB.

För mer information, kontakta: 

Thomas Karlsson, VD BMH Technology AB 

0702 707 156 e-post thomas.karlsson@bmh.se

BMH Technology Oy, grundat 1929, är en global anläggningsleverantör av process-utrustning för fast avfall och biomassa. Företagets aktiviteter baseras på egen teknologi och projektering samt på produktions- och montageexpertis. BMH Technology har ca 125 anställda och omsatte ca 60 miljoner € 2011. Företaget ingår i den finska Hollming-koncernen. I Sverige finns dotterbolag med ansvar för marknadsföring, försäljning och service i Skandinavien. Mer att läsa på www.bmh.fiKommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.