Skip to main content

​Boden – en attraktiv och hållbar kommun

Pressmeddelande   •   Jul 05, 2019 08:00 CEST

Enligt den strategiska planen för 2020-2022 ska Bodens kommun jobba ännu hårdare med hållbarhetsfrågorna inom ramen för Agenda 2030.

Bodens Kommun har under många år legat långt fram i miljöarbetet. Numera talar kommunen om social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. I den nya strategiska planen slås det fast att kommunen senast 2020 ska ha en handlingsplan för att uppfylla sin del av FN:s globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030.

– Vi avser att fortsätta ligga i framkant, både vad gäller miljöarbete och arbetet med den sociala hållbarheten. Det är viktigt för att nå våra tillväxtmål, fastslår kommunalrådet Johan Gröhn.

Kommunfullmäktige har beslutat att det senast 2020 ska finnas en handlingsplan som redogör för hur Bodens kommun ska uppfylla sin andel av Agenda 2030. Därmed bygger kommunen vidare på sin lokala hållbarhetsmodell, som i sin tur syftar till att stödja en långsiktig och hållbar tillväxt.

– Mycket hänger på att få den kommunala organisationen att dra åt samma håll. Vårt lokala arbete samordnas via rådet för trygghet och hälsa. Där finns representanter för alla förvaltningar, men även för Bodenbo, Företagarna och Polisen, berättar kommunalrådet Johan Gröhn som även är ordförande i rådet för trygghet och hälsa.

Bodens kommun är ett av de samhällen som undertecknat EU:s borgmästaravtal. Det innebär ett åtagande att minska de lokala utsläppen och stärka motståndskraften mot klimatförändringar. Som ett led i arbetet har de lokala miljömålen setts över och nu pågår en inventering av lämpliga indikatorer.

– Vi ska minska utsläppen av växthusgaser med 40 %, räknat från år 2005 till 2030. Miljöaspekterna ska beaktas bland annat vid arbetet med samhällsplanering och transportplanering. Det återkommer inte minst i arbetet med fördjupad översiktsplan, som pågår just nu, kommenterar Johan Gröhn.

En annan aspekt av lokal hållbarhet är att sträva efter ökad andel ekologiska och närproducerade livsmedel i kommunens kostverksamhet. Det ger också möjlighet till utveckling på landsbygden och bidrar därmed till kommunens tillväxtmål, resonerar Johan Gröhn:

– Vi har ökat andelen närproducerad mat till 38 %. Det innebär att behovet av transporter minskar och att odlare i närområdet får ökade möjligheter till avsättning för sina produkter. I Boden jobbar vi med att bygga ett livsmedelskluster och genom vår modell med upphandling av skafferiavtal kan små producenter leverera mindre kvantiteter till kommunens skolor, förskolor och äldreboenden.

Du kan läsa den strategiska planen för 2020-2022 i sin helhet här.

För med information, kontakta:
Johan Gröhn (C), kommunalråd, johan.grohn@boden.se, 0921-62211

Boden är en växande kommun och till 2025 ska vi bli 30 000 invånare. I vår vision kännetecknas Bodens kommun av utveckling, trygghet och livskvalitet. Vi strävar efter en långsiktig, hållbar tillväxt ur socialt, ekologiskt och ekonomiskt hänseende. 2018 hade Boden bäst företagsklimat i Norrbotten och näringslivets tillväxt är stark. Bodens kommun är ortens största arbetsgivare med cirka 3000 anställda. I Boden har vi nära till allt som är viktigt och lite till. Det är det vi kallar #närhetsliv.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.