Skip to main content

Charged

Pressmeddelande   •   Jul 12, 2016 08:23 CEST

Konsthallen, Bohusläns museum 10 september - 20 november 2016

Utställningen Charged visar måleri och skulptur av Joachim Carlsson, Lukas Göthman och Roger Metto. Det är tre konstnärer som uttrycker sig på många sätt – från stiliserade symboler till yvig expressionism – från rena linjer till färg som flödar. De hämtar inspiration från språk, vägmärken och landskap. Denna begränsning och upprepning är en konstnärlig metod som ger frihet att experimentera och renodla.

Joachim Carlsson, Lukas Göthman och Roger Metto har ställt ut tillsammans ett flertal gånger. I Konsthallen på Bohusläns museum visar de främst måleri, men även skulptur. De har använt en litterär källa och inspirerats av den – Edith Södergrans dikt Stormen. Konstnärerna arbetar intuitivt, så att mötespunkter och samband kan uppstå och leda till samtida/synkrona händelser.

Synkronicitet – ett begrepp inom psykologin som myntades av psykoanalytikern C G Jung på 1920-talet. Det har haft ett stort inflytande inom många konstarter och syftar på att händelser och parallella skeenden kan uppstå samtidigt inom flera områden, både konstnärliga och vetenskapliga. Anledningen skulle vara dolda, förutbestämda orsakssamband, något som dock inte kunnat beläggas i empirin, dvs genom erfarenhet. Slumpen kanske inte är en tillfällighet trots allt?

Mellan konstnärerna i Charged finns beröringspunkter. Alla tre är målare, från samma generation och konstnärliga grund, med referenser till amerikanskt 1960-och 70-tal. Det var en tid då pop-konst, abstrakt expressionism, konceptkonst och minimalism dominerade konsten. I Charged får vi möta ett samtida måleri laddat med energi och uttryck, där tydliga kopplingar finns till dessa konstriktningar.

Joachim Carlsson, har rötter i popkonsten men arbetar även med den måleriska abstraktionen, där enkla former och upprepningar blir byggstenar i den konstnärliga processen. Verken kan framstå som både enkla och avklädda, där leken mellan formerna och begränsningen i dukens yta kan upplevas som om de vill expandera utanför, ange en riktning och ett vägskäl och därmed ge betraktaren en chans att fortsätta verket. Referenser till arkitektur, vägmärken, språk och bokstäver finns som verktyg där han både bygger upp och dekonstruerar det iakttagna. Han kan i sina verk, som här även inkluderar skulptur, också utgå från personliga upplevelser av tid och rum.

Det språkliga intresset är starkt närvarande hos Lukas Göthman, som ofta arbetar med monokromt måleri, där han utforskar olika sinnestillstånd eller förnimmelser. Korta texter eller ord fälls in i bilderna, som upprepas - språk och måleri vävs samman till ett. Han arbetar också med processinriktade serier, där han ställer upp vissa kriterier eller begränsningar för sitt arbete, som att alla penseldrag i en målning måste gå i samma riktning. Han kan också utföra en serie målningar på olika geografiska platser, så att bilderna blir en slags resedagbok. Begränsningen i sig ger ett incitament till att förstärka och förtydliga den kreativa processen. Själv säger han; All min konst utgår från en slags existentiell resa där platsen och minnena är viktiga för mig. Hans verk bär ett starkt inslag av poesi.

Roger Metto delar också intresset för geografiska platser och minnen förknippade med dem. Han har tidigare främst fokuserat på att skildra den lappländska fjällvärlden i intensivt glödande utsträckta panoramor. Metto har växt upp i Kiruna, där den långa mörka vintern kontrasteras av den korta sommarens intensiva ljus och där närvaron av natur är påtaglig och något som han vill uttrycka i sitt måleri. I sina expressiva målningar tecknade med signalfärger finns en berättarglädje där snöklädda fjäll och hisnande dalar kan få kulissliknade inslag av cowboylikande figurer, allt skildrat på långsmala pannåer i bredbildsformat. Bergen symboliserar både uppväxt och minne och ursprung, men också frihet och ett tillstånd att vara i eller längta efter. Under senare år har hans bilder tenderat till att närma sig mer abstrakta expressiva uttryck, ibland med små utsnitt och fragment som från ett nyckelhål, till stora expansiva målningar där man kan ana främmande galaxer och landskap i en abstraherad rymd.

Bohusläns museum är ett av Sveriges mest välbesökta regionala museum med ca 300 000 besökare per år. Våra profilområden är kusten, Bohuslän som gränsland och samtidskonst. Vi är ett levande kulturcentrum med ett stort programutbud, föreläsningar, musikaftnar, temadagar och spännande utställningar som ger dig många anledningar till återbesök.