Skip to main content

Face the Collection

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2016 08:32 CET

Confirmation av Trish Morrissey och Sari (Phyton Regius) Bettina von Zwehl

Konsthallen - Bohusläns museum i Uddevalla 3 december 2016- 26 februari 2017

I utställningen Face the Collection har två konstnärer – Bettina von Zwehl och Trish Morrissey, fått möjlighet att undersöka våra samlingar ur ett konstnärligt perspektiv. Liksom många andra museer har även Bohusläns museum stora samlingar som sällan visas för publik. Av den anledningen öppnar allt fler museer upp för konstnärliga undersökningar, så även Bohusläns museum.

Under 2015-16 har von Zwehl och Morrissey bjudits in till ett konstresidens, som innebär att de har kunnat arbeta på plats i museet under en period. Båda konstnärerna kommer att visa verk som har skapats under residenstiden, men även ett urval av tidigare arbeten. Face the Collection kommer att bjuda på många spännande och sällsamma möten i tid och rum.

Bettina von Zwehl
Bettina von Zwehl är uppmärksammad för sina känsligt gjorda fotografiska porträtt. Hon har under åren experimenterat med att utveckla porträttfotografiet. I senare projekt har hon även återkopplat till traditionen med målade miniatyrporträtt. Bettina von Zwehl har tidigare haft konstresidens på Victoria & Albert Museum och Freud Museum i London. I utställningen Face the Collection undersöker hon barnets förhållande till äldre föremål och uppstoppade djur i en serie fotografier. Hennes projekt heter Bloodlines.


Trish Morrissey
Trish Morrissey arbetar främst med fotografi och video. Hon har tidigare haft flera konstresidens vid större museer, senast vid Serlachius Fine Art Foundation, Mänttä, i Finland. I sina verk arbetar hon återkommande med frågeställningar kring genus och hon placerar ofta in sig själv i bilderna. Med humor som metod undersöker hon fotografiets gränser och fångar mötet mellan nutid och historia. I ett verk har Morrissey återskapat ett antal fotografier föreställande ett tvillingpar från Stenungsund. Hon kallar verket för ”Rosa and Irma”.

Air 2015 och 2016
De båda konstnärernas residensvistelser har möjliggjorts med medel från Air 2015 och 2016, Västra Götalandsregionen. Våra samarbetspartners var 2015 Konstnärernas Kollektiverstad KKV, Bohuslän och 2016 Akademi Valand.

Bettina von Zwehl är född i München 1971 och bosatt i London, Storbritannien.
Trish Morrissey är född i Dublin 1967 och bosatt i Somerset, Storbritannien.

Vernissage
Lördagen 3 december kl 13
Agneta von Zeipel, curator Konsthallen presenterar utställningen i konstnärernas närvaro.
Därefter invigs utställningen av Staffan Rydén, kulturchef i Västra Götalandsregionen.

Föreläsning
Onsdag 8 februari kl 12.30
Från världens första selfie till klick monster
Lunchföredrag med fotoskribenten Johan Brink, om bilder på oss själva, tagna av oss själva eller av andra och om hur synen på oss själva och vår omgivning har förändrats från slutet av 1800-talet till idag, sett genom en kamera.
Plats: Hörsalen
Fri entré

Guidad visning i utställningen: onsdag 7 december, torsdag 15 december, tisdag 17 januari, torsdag 9 februari och onsdag 22 februari, samtliga dagar kl. 13.00

Kontakt Agneta von Zeipel, Curator • 0522 65 65 73 • (+46) 0706 26 32 75

Rosa (Phyton Regius) Bettina von Zwehl

Hayley Coles av Trish Morrissey

Bohusläns museum är ett av Sveriges mest välbesökta regionala museum med ca 300 000 besökare per år. Våra profilområden är kusten, Bohuslän som gränsland och samtidskonst. Vi är ett levande kulturcentrum med ett stort programutbud, föreläsningar, musikaftnar, temadagar och spännande utställningar som ger dig många anledningar till återbesök.