Skip to main content

Face the collection – pressvisning

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2016 08:49 CET

Confirmation av Trish Morrissey och Sari Phyton Regius av Bettina von Zwehl

3 december 2016 - 26 februari 2017 • Konsthallen - Bohusläns museum i Uddevalla

Välkommen till pressvisning torsdag 1 december kl 14 – i närvaro av konstnärerna.

I utställningen Face the Collection har två brittiska konstnärer – Bettina von Zwehl och Trish Morrissey – fått möjlighet att undersöka våra samlingar ur ett konstnärligt perspektiv. Många museer har stora samlingar som sällan visas för publik. Av den anledningen öppnar allt fler upp för konstnärliga undersökningar, så även Bohusläns museum.

Under 2015-16 har von Zwehl och Morrissey bjudits in till ett konstresidens,
som innebär att de har kunnat arbeta på plats i museet under en period.
Båda konstnärerna kommer att visa verk som har skapats under residenstiden,
men även ett urval av tidigare arbeten. Face the Collection kommer att bjuda
på många spännande och sällsamma möten i tid och rum.

Bettina von Zwehl
– född i München 1971 och bosatt i London, Storbritannien.
Bettina von Zwehl är uppmärksammad för sina känsligt gjorda fotografiska porträtt. Hon har under åren experimenterat med att utveckla porträttfotografiet. I senare projekt har hon även återkopplat till traditionen med målade miniatyrporträtt. Bettina von Zwehl har tidigare haft konstresidens på Victoria & Albert Museum och Freud Museum i London. I utställningen
Face the Collection undersöker hon barnets förhållande till äldre föremål och uppstoppade djur i en serie fotografier. Hennes projekt heter Bloodlines.

Trish Morrissey
– född i Dublin 1967 och bosatt i Somerset, Storbritannien. Trish Morrissey arbetar främst med fotografi och video. Hon har tidigare haft flera konstresidens vid större museer,
senast vid Serlachius Fine Art Foundation, Mänttä, i Finland. I sina verk arbetar hon återkommande med frågeställningar kring genus och hon placerar ofta in sig själv i bilderna. Med humor som metod undersöker hon fotografiets gränser och fångar mötet mellan nutid och historia. I ett verk har Morrissey återskapat ett antal fotografier föreställande ett tvillingpar från Stenungsund. Hon kallar verket för Rosa and Irma.

Air 2015 och 2016
De båda konstnärernas residensvistelser har möjliggjorts
med medel från Air 2015 och 2016, Västragötalandsregionen.
Våra samarbetspartners var 2015 Konstnärernas
Kollektiverstad KKV, Bohuslän och 2016 Akademi Valand.

Vernissage lördagen den 3 december kl 13!
Agneta von Zeipel, curator Konsthallen presenterar utställningen i konstnärernas närvaro
Därefter invigs utställningen av Staffan Rydén, kulturchef i Västra Götalandsregionen.

Visningar kl 13 – 7 och 15 december, 17 januari, 9 och 22 februari

Lunchföredrag 8 feb kl 12.30
Från världens första selfie till klick monster
med Johan Brink, fotoskribent

Kontakt Agneta von Zeipel, Curator • 0522 65 65 73 • (+46) 0706 26 32 75

Bohusläns museum är ett av Sveriges mest välbesökta regionala museum med ca 300 000 besökare per år. Våra profilområden är kusten, Bohuslän som gränsland och samtidskonst. Vi är ett levande kulturcentrum med ett stort programutbud, föreläsningar, musikaftnar, temadagar och spännande utställningar som ger dig många anledningar till återbesök.