Skip to main content

Ny utställning: Charlotte Gyllenhammar - Cast.

Pressmeddelande   •   Mar 03, 2020 08:07 CET

Från 9 maj till 30 augusti har besökare chansen att se Charllote Gyllenhammars CAST i Konsthallen på Bohusläns museum.

Konsthallen på Bohusläns museum har glädjen att presentera en stor separatutställning med Charlotte Gyllenhammar under våren/sommaren 2020. Utställningens namn, Cast, syftar på flera nya verk gjorda av Gyllenhammar, där skulptur, fotografi och video ingår. Ett centralt tema i hennes konstnärskap är människans sårbarhet.

Gyllenhammars konstnärskap rör sig ofta i ett spänningsfält mellan identitet, fångenskap och utsatthet. Det är ämnen som har följt henne genom åren, men hon bär också alltid med sig barnets medvetande, blick och perspektiv. Hennes verk grundar sig i ett utforskande av relationen mellan det personliga och det politiska och mellan kroppens tyngd och tidens och inverkan.

I utställningen Cast presenteras flera nya verk, bland annat ett nytt filmverk och en iscensättning med samma namn, som gestaltar en smärtsam utsatthet. Filmverket Cast, ett centralt verk i utställningen, visar en rakryggad sittande kvinna som roterar runt på en plattform.

Charlotte Gyllenhammar (född 1963) inledde sin karriär som målare, men började arbeta med skulptur och installation efter sina studier vid Royal College of Art i London och Kungliga konsthögskolan i Stockholm. Gyllenhammar arbetar med olika media som skulptur, installation, film och fotografi. Gyllenhammar har gjort flertalet offentliga verk och haft stora separatutställning både i Sverige och utomlands

Bohusläns museum är ett av Sveriges mest välbesökta regionala museum med ca 300 000 besökare per år. Våra profilområden är kusten, Bohuslän som gränsland och samtidskonst. Vi är ett levande kulturcentrum med ett stort programutbud, föreläsningar, musikaftnar, temadagar och spännande utställningar som ger dig många anledningar till återbesök.