Skip to main content

BoKlok i TV4 - Gemensamma byggregler i Norden skulle sänka kostnaderna

Nyhet   •   Okt 21, 2016 11:50 CEST

BoKlok affärschef Bengt Fardelius i intervju i TV4

Med gemensamma nordiska byggregler skulle kostnaderna för att bygga kunna sänkas med upp till 25 % visar en rapport från SABO, allmännyttans samverkansorganisation. Det bekräftas av Bengt Fardelius, affärschef i BoKlok, i en TV4-intervju. BoKlok bygger i tre nordiska länder, Sverige, Norge och Finland. Ländernas olika regler innebär att bostäderna helt måste anpassas vilket ökar kostnaderna.

"De olika byggnormerna i de nordiska länderna gör att lägenheterna kommer bli onödigt stora - och därmed onödigt dyra", säger BoKlok affärschef Bengt Fardelius.

Bostadsminister Peter Eriksson säger i en kommentar att det arbetet redan har inletts i departementet, och att de nordiska ministrarna snart ska kunna bjudas in till samtal kring harmoniseringar av byggreglerna.