Skip to main content

Säkerhet hela veckan i BoKlok

Nyhet   •   Maj 14, 2019 08:00 CEST

Niclas Bagler, COO BoKlok

Mellan den 13 och 17 maj arrangerar BoKlok sin årliga temavecka för säkerhet.

Temaveckan, som går under benämningen Safety Week eftersom den genomförs i hela Skanska-koncernen, arrangeras för att ge alla medarbetare möjlighet att kraftsamla och fokusera på den allra viktigaste frågan i BoKloks verksamhet - säkerhet på arbetsplatsen.

Huvudtemat i år är ”Bättre tillsammans” och berör inte bara arbetsplatser med uppenbara säkerhetsrisker, såsom våra byggen, utan lika centralt är wellbeing och hälsoperspektivet på våra kontor. Veckan inleds med ett startmöte på alla arbetsplatser och därefter erbjuds de anställda utbildningar, webinars, utmaningar och tävlingar med olika inriktning.

Niclas Bagler är operativ chef och ansvarig för BoKloks del i Safety Week.

-Vi har en nollvision i BoKlok som vi brukar sammanfatta med att ”Vi arbetar säkert - eller inte alls”. Och den visionen är vi bokstavliga med, om vi hamnar i en situation som inte är säker avbryter vi och hittar en ny lösning. Vi driver på hårt i arbetet mot skadefria arbetsplatser och vår Safety Week är ett viktigt inslag i det.