Skip to main content

Bodil Ericsson Torp ny HR- och kommunikationsdirektör i Bonnier AB

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2011 14:00 CET

Den 1 april 2011 inrättar Bonnier AB en gemensam HR- och kommunikationsavdelning. Syftet är att på koncernnivå säkerställa att dessa båda verksamheter utvecklas strategiskt. Chef för den nya avdelningen blir Bodil Ericsson Torp, som närmast kommer från tjänsten som vd för Workey.

– Bonnier AB har idag 11 000 medarbetare i 16 länder. Det ställer stora krav på HR- och kommunikationsavdelningarna, säger Jonas Bonnier, vd i Bonnier AB. Vi är också ett företag med stor självständighet för de enskilda bolagen, vilket gör det extra viktigt att jobba strategiskt med de här frågorna på koncernnivå. Vår målsättning är att vara det mest attraktiva medieföretaget, som också attraherar de bästa medarbetarna. Den här organisationsförändringen med en gemensam avdelning gör oss bättre rustade för det.

Bodil Ericsson Torp har utnämnts till HR- och kommunikationsdirektör. Hon kommer att ingå i ledningsgruppen för Bonnier AB. Bodil Ericsson Torp är 42 år, född i Värnamo och civilekonom från Universitet i Linköping. Hon har jobbat inom Bonnier sedan 1998 och har bland annat varit vd för Bonnier Responsmedier AB/Vi i Villa och Workey.

– Jag ser mycket fram emot att få bygga upp den här nya avdelningen från början, säger Bodil Ericsson Torp. Bonnier har en tradition av att hålla ihop HR- och kommunikationsfunktionerna, och det känns därför naturligt att återgå till den modellen, på samma sätt som de flesta svenska koncerner med stor internationell närvaro.

I samband med att den nya organisationen införs, har nuvarande kommunikationsdirektör Mårten Lyth valt att lämna Bonnier. Mårten kommer att gå till annan verksamhet efter sommaren och avvecklar sin roll fram till den 1 maj.

Bodil Ericsson Torp, Tel: 070-497 63 66
Jonas Bonnier, 08-736 44 54


Bonnier är en internationell mediekoncern som är verksam inom alla medieformer i 16 länder. Bonnier AB är helägt av familjen Bonnier.