Skip to main content

Bonnier 2016: Omställning med sikte på användarintäkter

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2017 18:31 CET

Tomas Franzén, vd Bonnier AB

Bonnier AB:s operativa resultat (EBITA) för 2016 uppgick till 731 Mkr jämfört med 1 008 Mkr föregående år. Koncernens omsättning uppgick till 25 492 (25 906) Mkr.

Läs mer i bifogad pdf eller på http://www.bonnier.com/sv/nyheter-press/Pressmeddelanden/2017/Bonnier-2016-Omstallning-med-sikte-pa-anvandarintakter

Bonnier är en internationell mediekoncern.

Bifogade filer

PDF-dokument