Skip to main content

Bonnier avstår från att förvärva aktier med stöd av utställda köpoptioner men kvarstår som storägare i Insplanet

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2016 08:31 CEST

Bonnier är sedan 2014 huvudägare i Insplanet och äger 25 procent av aktierna i bolaget. Bonnier har sedan dess haft en möjlighet att förvärva ytterligare 62 procent av bolagets utestående aktier med stöd av köpoptioner utställda av aktieägare. Köpoptionerna kan utnyttjas under perioden 1 mars – 30 april 2016 med en lösenkurs om 15 kronor per aktie. Bonnier har nu fattat beslut att inte utnyttja köpoptionerna.

Det existerande samarbete som finns mellan Bonnier och Insplanet påverkas inte av Bonniers beslut att avstå utnyttjandet av optionerna. Bolagen har ett antal pågående samarbeten som sker på affärsmässiga grunder och den ömsesidiga ambitionen är att fortsätta att utveckla dessa ytterligare.

För mer information:

Daniel Soussan, vd Insplanet, 070-835 02 24
David Salsbäck, kommunikationschef B
onnier AB, 08-736 40 47

Bonnier är en internationell mediekoncern.