Skip to main content

Bonnier News kraftsamlar

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2014 10:00 CEST

Bonnier News bildar en gemensam affärsområdesledning för de tre dagstidningarna Dagens industri, Dagens Nyheter och Expressen. Samtidigt meddelas att Gunilla Herlitz kommer att tillträda som vd på Dagens industri. Förändringarna träder i kraft den 1 oktober.

”Med en gemensam affärsområdesledning kommer vi bättre kunna tillvarata möjligheterna till samordningsvinster inom bland annat försäljning, digital utveckling, IT, ekonomi och HR”, säger Gunilla Herlitz. 

Bonnier räknar med att samordningen möjliggör kostnadsbesparingar vilket frigör resurser för investeringar som syftar till att öka andelen intäkter från områden med uthållig tillväxt.

Vd för Dagens Industri, Dagens Nyheter och Expressen blir Gunilla Herlitz, som också sedan tidigare är ansvarig för affärsområdet News. Henrik Stangel, Dagens industris nuvarande vd, kommer att ingå i affärsområdesledningen med ett övergripande ansvar för de tre tidningarnas annonsförsäljning. Tidningarna kommer att kvarstå som separata bolag, med separata bolagsledningar.

"Det här är tre tidningar med starka och särpräglade publicistiska produkter och tre starka chefredaktörer. Samtliga tre tidningar uppvisar i dagsläget lönsamhet och håller en hög publicistisk kvalitet. Det är alltså från en styrkeposition som vi nu tar steget och påbörjar den här förändringen som är helt nödvändig för att vi ska kunna rusta dagstidningarna för en framtid där intäkterna från tryckt media är strukturellt fallande", säger Gunilla Herlitz.

"När jag tillträdde som vd för Bonnier AB så initierade vi en genomgripande strategigenomgång. Den förändring vi nu presenterar för affärsområdet News är ett första resultat av detta. Uppdraget för News är att under de kommande åren radikalt öka andelen intäkter som kommer från områden med uthållig tillväxt samtidigt som vi säkerställer att vi arbetar så smart och effektivt som möjligt för att kunna fortsätta producera Sveriges tre bästa rikstidningar", säger Tomas Franzén.

Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad är mitt uppe i ett omfattande och långsiktigt förändringsarbete på den skånska tidningsmarknaden och berörs inte av dagens besked. 

Gunilla Herlitz kvarstår som styrelseordförande för Sydsvenskan/HD samt tryckeriverksamheten Bold.

För mer information:

Gunilla Herlitz, affärsområdeschef News, +46 8 738 19 21

Bonnier är en internationell mediekoncern som är verksam inom alla medieformer i 16 länder. Bonnier AB är helägt av familjen Bonnier.