Kontakt

Helén Alderin

Presskontakt Marknads- och kommunikationsansvarig 073-700 75 62

Karolina Solberg

Marknads- och Kommunikationsansvarig
Sara Olsson

Sara Olsson

Uthyrningsansvarig 08-545 198 13
Thomas Tranberg

Thomas Tranberg

Vice VD och Chef Fastighetsutveckling 08-545 198 17
Tomas Hermansson

Tomas Hermansson

VD 08-545 198 03