Skip to main content

Borås Energi och Miljö i Almedalen

Pressmeddelande   •   Jul 05, 2012 15:54 CEST

Borås Energi och Miljö är med på Almedalsveckan på Gotland och igår medverkade VD Gunnar Peters på seminarier om hållbar stadsutveckling och insamling av matavfall.

På seminariet ”Kretsloppsmodellen – Hur kan Sverige ta täten i en hållbar stadsutveckling” Diskuterades den framtida hållbara staden, vad som krävs för att skapa en stad där både människor och miljö mår bra och hur Sverige kan bli bäst i världen på hållbara städer. Där lyftes Borås fram av VD Gunnar Peters som ett framgångsrikt exempel med vårt världsunika kretsloppsystem.

Även på seminariet ”Klarar kommunerna nya insamlingsmålet 50 % matavfall till år 2018?” presenterades Borås som en framgångsrik föregångare. I Borås har vi samlat in matavfall sedan 1994. Vi har därför en stor erfarenhet av hur system för matinsamling kan byggas upp. Erfarenhet som vi delade med oss av i Almedalen under gårdagen.

Borås Energi och Miljö tar tillvara energiflöden i samhället och omvandlar energin i bland annat avfall till fjärrvärme, fjärrkyla och biogas. Företaget erbjuder energi- och avfallstjänster, sköter avfallshanteringen och avloppsreningen samt levererar dricksvatten i Borås. Företaget medverkar dessutom i flera internationella projekt och är även ett ackrediterat kontrollorgan för utförande av energideklarationer. Antalet anställda är cirka 215 och omsättningen uppgår till ungefär 900 mkr. Borås Energi och Miljö AB ingår i Borås Stadshus AB och är en av Borås mest spännande och utvecklande arbetsplatser.